… og sejlsæsonen er skudt igang. På grund af Coronavirus har vi ikke holdt standerhejsning, som vi plejer – men uden stander vil sæsonen ikke starte på behørig vis – derfor traf bestyrelsen en hurtig beslutning og holdt standerhejsning i forbindelse med bestyrelsesmøde den 23 april.

Bestyrelsen arbejder på en agenda om at kunne imødekomme alle ønsker om en givende og god sejlersæson, såvel for ungdomsafdelingen som for seniorafdelingen.

Ungdomsafdelingen starter jollesejlads i næste uge (uge 18), betinget af at kunne opfylde de mange påbud og anbefalinger fra henholdsvis regeringen, sundhedsstyrelsen og Dansk Sejlunion.

Sejlerskolen vil snart komme med et oplæg, men kan – igen henset til Corona-ristriktionerne – ikke udmelde en dato for åbning, Det er nødvendigt at sikre, at planen kan gennemføres.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial