Evaluering af mand over bord øvelse på Øresund

Onsdag den 23. august om aftenen deltog 16 både i den praktiske mand over bord øvelse på Øresund.

De deltagende både var store og små sejlbåde, nogle for motor og nogle for sejl, en enkelt smakkejolle og nogle motorbåde, så det var en blandet flok. Denne aften skulle være den foreløbige afslutning på SEJL-SIKKERT arrangementerne.

Sikkerheden var i top, alle deltagende både havde af sejlklubben fået udleveret et mand-over-bord-sæt, Søredningstjenesten var til stede på vandet samt en af sejlklubbens egne følgebåde. En række personer havde meldt sig til frivilligt at ”falde i vandet”, som så skulle reddes op. Nogle af de frivillige var ”bevidstløse” og andre var ikke. Men alle blev reddet.

Til den efterfølgende opfølgning var deltagerskaren stor, for alle havde lært en masse og havde lyst til at drøfte deres erfaringer med hinanden:

Når en person falder overbord (man har naturligvis redningsvest på) er det vigtigt at der straks skabes kontakt til den overbordfaldne: F.eks. Råb ”Vi holder øje med dig og skal lige vende båden, så kommer vi tilbage”. Sæt en gast til hele tiden at holde øje med den overbordfaldne. Aktiver MOB knappen på din kortplotter. (som én sagde: Den bedste sejler skal altid blive i cockpittet).

Når du er kommet tilbage, skal du skabe fysisk kontakt til den overbordfaldne. Det kan være en kasteline eller endnu bedre et mand over-bord-sæt. Især hvis der er søgang, er det vigtigt med en line – og det skal være en flydeline, have brudstyrke på over 200 kg, helst mere end 25m lang. Hvis du har et mand-over-bord sæt, kan du sejle rundt om den overbordfaldne, som så kan gribe fat i linen, når den passerer ham/hende. Hvis det er en kaste line, skal du være god til at ramme. Er den pågældende bevidstløs er det en anden sag. Har den bevidstløse en redningsvest med D-ring, kan du fra dækket klikke en line fast i D-ringen med en bøjekrog (også kaldet en svenskekrog). Hvis det ikke er muligt, må en anden i vandet for at hjælpe. Sidste alternativ er kanal 16 på din VHF radio.

Hvis du sejler i en båd med meget lavt fribord (smakkejolle, drage) eller har en badeplatform, der er stor nok, kan 1-2 personer måske trække den pågældende op ved først at trykke den pågældende langt ned i vandet og bruge opdriften til at trække den pågældende op i båden.

Hvis den overbordfaldne er ved bevidsthed, kan han/hun tage slyngen over hoved og arme og blive trukket hen til båden og evt op i båden igen. Fordelen med linen er, at du bedre kan få den overbordfaldne hen til det sted på båden, hvor han/hun kan trækkes op i båden.

Hvis den overbordfaldne er bevistløs eller afkræftet, skal han/hun løftes om bord igen eller have hjælp til det.  Det bedste er at bruge spilerfaldet. Fordelen med spilerfaldet er, at i de fleste både sidder en blok højt på masten til at styre faldet ind i skivgattet. Hvis faldet ikke kan nå ned til vandoverfladen plus lidt mere,  må båden have en forlængerline med hage i hver ende, så den nemt kan klikkes på redningsvesten med indbygget livline (med D-ring) og faldet. Et alternativ kan være storsejlfaldet, men kan ikke anbefales, dels fordi faldet kan gå i bekneb i skivgattet og dels tager det længere tid, hvis du har sejlet med storsejlet oppe. Du kan kun bruge faldene, hvis båden har spil til faldet. Inkl. vådt tøj vejer den uheldige nemt mere end 100 kg. Et andet alternativ er storsejlskødet, hvis den flerslåede blok er fastgjort til løjgangen med en karabinhage. Du kikker skødet fri af løjgangen og bruger bommen som løftestang. Men vær opmærksom på, at bomdirken skal kunne bære vægten og bommen skal kunne løftes op til mindst 1,5 m over søgelænderet.

Søgelænderet bør kunne hægtes af/løsnes på en meget enkel måde uden brug af værktøj. Endvidere bør din agter pulpit kunne åbnes ved din badelejder.

Hvis du sejler i motorbåd med højt fribord og ingen eller meget lille badeplatform vil det være særdeles svært at hjælpe en, der er faldet over bord og stort set umuligt, hvis den pågældende er bevistløs eller forkommen og kun har meget begrænsede kræfter til selv at komme op af badelejderen. Eneste alternativ er kanal 16 på din VHF radio.

Som det fremgår af ovenstående er der ingen facitliste til, hvordan du får en ombordfalden tilbage i båden. Det afhænger især af den individuelle båd og hvilket redningsudstyr, der er om bord – vejret og ikke mindst besætningen.

Selv om alle deltagerne i øvelsen var forberedte, gav mange udtryk for, at det var meget udfordrende at få den overbordfalde om bord igen. I 2018 vil vi gentage øvelsen, og der er allerede tilmeldinger fra dem, der har været med en onsdag aften i august.

 

Karl Johan Andersen

Onsdag, 23. august 2017

kl 18 til 21:30

Omtale i Nordsjælland

Mandoverbord_NS30aug17

Et ekstra supertilbud til alle skippere i Snekkersten Skotterup Sejlklub.

Mand over bord – praktik !!!!!

Har I nogensinde været ude for at skulle bjerge en overbord-falden ?

Det er meget svært. Vi snakkede teori i marts, men denne  formiddag får I en enestående mulighed for at afprøve det i praksis og i et sikkert regi (flere følgebåde er med ude).

Hver skipper stiller på eget skib med passende besætning (kone, kæreste, større børn m.fl. ). En person / figurant i våddragt, som vi stiller med, går om bord på jeres skib. Han hopper i vandet og I skal redde ham.

Tænk i god tid over hvilken metode I vil afprøve, og snak evt. indbyrdes eller spørg til råds hos andre kyndige skippere.

For hvert deltagende fartøj vil der være spændende sikkerhedsudstyrs-præmie.

OBS: For det praktiske arrangement er det nødvendigt at vide, hvor mange der deltager ….. så TILMELD dig via nedenstående formular.

Evt. spørgsmål til Niels Snedevig på mobil 26710072.

Formularen er lukket efter udført øvelse.

Onsdags klubaftener sæson 2016/17

*** Programopdatering i aktuel orden  ***

Reserver allerede nu hver den første onsdag i månederne oktober 2016 til april 2017 – alle dage kl 19:00 til 21:00.

Lisa og Snedevig har sammensat et spændende program for sæsonen 🙂

Onsdag, 5. april 2017

kl 19 til 21

Holder du kurs …

.. og fart og tager du gentagne pejlinger … eller sejler du som vinden blæser ??

Hvordan er det nu lige det er med den der navigation, hvis GPS’en svigter og vi skal have papkortene frem!

Kom og få en opdatering af dine kundskaber med Erik Magius som navigatør

Sikkerhed til søs ‘klik’ – Stena Line

Onsdag, 1. marts 2017

kl 19 til 21

Sejl sikkert – aften

De 5 sejlråd drøftes med fokus på redningsvesten. Tag din egen med og få den testet, om den stadig dur. Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråd leverer materiale og aftenen styres af Karl Johan Andersen.

Vi snakker også Mand over bord.

Hvis uheldet er ude, hvad er det så lige man skal gøre og i hvilken rækkefølge. Se en spændende instruktionsvideo over dette emne. Vi skal også en tur på molen og se hvordan vores redningsstiger benyttes.

Og mød folk fra vores lokale DSRS, Dansk Søredningsselskab, der kort fortæller om deres tilbud til os på havet.

Onsdag, 1. februar 2017

Aflyst – klubhuset renoveres 

Gæve folk er flittige med at renovere salen i klubhuset. Der bliver sat “akustisk” loft op – vægge, døre og paneler er malet – gulvet er slebet og oliebehandlet 😄 Tidsplanen holder. I og med at teaterforestillingen ANKOMSTEN er flyttet, så udvides projektet med gulvslibning og oliebehandling i køkkenet og gangarealerne den 14 og 15 februar – dermed begrænset adgang til huset disse to dage😅

Se FaceBook

Onsdag, 4. januar 2017

kl 19 til 21

Quarto på togt

Anja og Michael med sønner har endnu en gang været på togt i det stolte skib ”Quarto” af Snekkersten. Denne gang har de været gennem Götakanalen, via Helsinki til Sankt Petersborg.

Her er familien Melbyes invitation Klubaften 4jan Quarto

Onsdag, 5. oktober 2016

kl 19 til 21

Ad rute 66 i MobileHome – 2.400 miles gennem USA

Vores havnefoged Peter Clausen tager os med på turen i det enorme og spændende land. Kom og hør beretningen og nyd hans mange smukke billeder.

Onsdag, 2. november 2016

kl 19 til 21

Vi krydser Atlanten

Mød det første medlem af Snekkersten Skotterup Sejlklub, Lars Dall, der for 50 år siden var med til at bygge klubben op. Han lærte at sejle optimist som én af de første i vores klub, og har nu for tre år siden krydset Atlanten.

Læs her artikel i Helsingør Dagblad 4. oktober

hd4oktlarsdall

Onsdag, 7. december 2016

kl 19 til 21

Julehygge

Så er der julehygge med knas og gløgg og samtidig indbydes I til selv at komme med 10. minutters indlæg om jeres mest spændende sejleroplevelser. Se også nogle af vores ”altid på pletten fotograf” Flemming Hansen’s mange mesterlige forevigelser af hverdagens øjeblikke på vores smukke havn.

Det blev en anderledes aften

Æret være Magnus Hansen’s minde

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial