Sikkerhedspolitik for sejlerskolen

Formålet med sejlerskolens sikkerhedspolitik er at forebygge uheld og øge sikkerheden ombord på skolebåden.

Der er udarbejdet regler og procedure for sejlads med elever og handlingsplan ved uheld. (Sikkerhedskort)

Eleverne skal kende Søsportens 5 sejlråd:

 1. Lær at sejle
 2. Hold dit grej i orden
 3. Planlæg din tur
 4. Ha´ en livline til land
 5. Brug vesten

Instruktørerne skal prioritere undervisningen i følgende rækkefølge:

 1. Sikkerhed
 2. Instruktion

Sikkerhedsudstyr på skolebåden

Skolebåden skal som minimum indeholde følgende udstyr:

 • Lamineret sikkerhedskort
 • Anker og ankerline med kæde
 • Kompas
 • Tågehorn
 • Lænsepumpe og pøs
 • Radarreflektor
 • Førstehjælpskasse
 • Kasteline
 • Ildslukker
 • Nødraketter
 • Pagaj såfremt motor ikke medtages
 • Værktøjskasse og kniv

Generelt

Det er forbudt at nyde alkohol på skolebåden når der undervises.

Alle ombord på skolebåden skal bære godkendt redningsvest.

Sikkerhedspolitikken og brugen af sikkerhedsudstyr og nødprocedure skal indgå som en naturlig og integreret del af sejlerskolens undervisning.

Telefonliste på elevernes nærmeste pårørende skal indhentes af instruktøren inden første undervisningsdag, og kopi opbevares ved sejlerskolelederen.

 • Hvis ulykken indtræffer:
 • Stands ulykken
 • Yde livreddende førstehjælp
 • Alarmer
 • Yde almindelig førstehjælp
 • Bring tilskadekomne i land
 • Underret de nærmeste pårørende
 • Underret sejlerskoleleder eller SSS formand

Ansvar

Sejlerskolens leder har ansvaret for at skolen og instruktørerne følger de regler og retningslinjer, der er beskrevet for driften af sejlerskolen.

Instruktøren bærer ansvar for elevernes sikkerhed på land såvel som på vandet, når den praktiske undervisning finder sted.

Instruktøren har ansvaret for, at skolebåden er sødygtig og alt sikkerhedsudstyr forefindes om bord, før undervisningen påbegyndes.

Instruktøren har ansvaret for at eleverne kender brugen af nødudstyret om bord på skolebåden, samt kendskab til sejlerskolens ”sikkerhedskort” og brugen heraf.

Instruktøren skal aflyse enhver sejlads, hvis det skønnes, at vejret ikke er egnet til undervisning.

Instruktøren skal aflyse enhver sejlads, hvis det skønnes, at vejret ikke er egnet til undervisning. Der bør generelt ikke sejles med elever ved vindstyrker over 10 m/s middelvind.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial