Seniorafdelingen er sejlsport for medlemmer, der er fyldt 18 år

 • Sejlerskolen underviser i sejlads i klubbens Int. 806. Dette foregår 4 aftner om ugen, mandag til torsdag, med erfarne  instruktører.
 • Skolebåden kan udlånes til sejlkyndige medlemmer, når båden ikke bruges til undervisning, mod et vederlag til vedligeholdelse,
 • Kapsejlads hver mandag aften.
 • Klubmesterskab for klubbens kølbåde.
Senior Afdelingen står for driften af klubhus og de sociale arrangementer i klubben.

De faste arrangementer er:

 • Standerhejsning
 • Afriggerfest
 • Pinsetur
 • Sct. Hans fest
 • Havnefest
 • Klubaften én gang om måneden i vinterhalvåret
 • Grillaften hver torsdag i sæsonen
 • Nytårskur
 • Skafning
Derudover arrangeres der mange andre sociale arrangementer på medlemmernes initiativ.
Mange medlemmer benytter klubhus og terrassen til at mødes og få en hyggelig stund og sludder.