Uddannelse til Yachtskipper af 3. grad

I vinteren 2016-17 tilbydes der ikke undervisning.

Yachtskipper af 3. grad er en videregående teoretisk uddannelse. Uddannelsen er et ”must” hvis du vil føre skib på over 15 meter, men er også anvendelig for alle, der ønsker at sejle mere og længere. Undervisningen leder frem til at deltagerne føler sig parate til at tage del i Søfartsstyrelsens eksamen i foråret 2016.

Kurset vil kun blive afholdt hvis der er tilstrækkelig tilmelding.


Kursusindhold:

Følgende emner indgår i uddannelsen: Navigation,  Sømandskab og søsikkerhed, Meteorologi, Søret og Vagttjeneste


Forudsætninger :

Før indstilling til eksamen skal du have bestået den praktiske prøve til duelighedsbevis eller have et speedbådscertifikat.

Desuden skal du have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler samt demonstration af brandslukningsmidler og oppustelig redningsflåde. Denne del indgår ikke kurset, men er et selvstændigt kursus i søsikkerhed, som du skal have gennemgået. Vi er behjælpelige med at finde et søsikkerhedskursus. Denne kursusafgift vil andrage ca. 200 kr.


Hjemmearbejde:

Da eksamenskravene er markant højere end til duelighedsprøven, må du påregne en hel del hjemmearbejde. Hvis du vil vide mere om eksamenskravene kan du læse mere herom på www.fritidssejler.dk, hvor der også er et eksempel på eksamensopgave og bedømmelse.


Hvornår:
  Kurset starter mandag den 26. oktober  kl. 19.00 til 21.30. Andre undervisningsdage vil også blive aktuelt.

Der er ca. 23 undervisningsdage frem til eksamen


Sted:
Sejlklubbens klubhus, Strandvejen 71 C, 3070 Snekkersten


Underviser:
Erik Magius

Undervisning: Vi bruger fortrinsvis de bøger som anbefales i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse. Det er muligt, at en del af undervisning foregår sammen med holdet til duelighedsprøven.


Undervisningsmateriale:

Navigation 1,2 og 4 af Jørgen Wittrup

Afmærkning af danske farvande

Sømandskab og kommunikation for yachtskippere af Leif Rosendahl

Div. pjecer fra Søsportens sikkerhedsråd

Himmel og Hav af Svend Albrechtsen

Søret for fritidssejlere

De internationale søvejsregler

Passer, kurslineal, parallellineal, transportør efter eget valg

Den endelige bogliste fastlægges først ved kursets start.


Eksamen:

Når du har gennemgået kurset, indstiller du dig til prøve, som aflægges for en af Søfartsstyrelsens godkendt censor. Prøven består af ½-times skriftlig stopprøve i søvejsregler og farvandsafmærkninger samt operativt interview på ca. 3/4-time. Søfartsstyrelsen udarbejder en eksamensplan. Læs mere om eksamen på www.fritidssejler.dk


Priser:  
Seniormedlemmer af SSS 2.300 kr. Andre voksne over 25 år 2.500 kr. Materialer: Ca 2.000 kr.

Prøvegebyr: 350 kr.  Kursus i søsikkerhed ca. 200 kr.
Spørgsmål: Ring til Erik Magius 40 14 64 44


Tilmelding: 
Tilmelding til duelighedsprøve og navigationsundervisning foregår ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket. Alle felter markeret med * skal udfyldes.

Tidsfrist: Tilmelding senest den 12. oktober 2015. Eftertilmelding er indtil videre muligt.    Holdet er fuldbooket!