Praktisk information:
 • For at sejle skal du være medlem af sejlklubben. Du kan begynde fra du er ca. 8 år. Har du ikke selv en jolle, kan du leje en jolle af klubben. Se priser under menuen kontingenter.
 • Du skal kunne svømme 200 meter.
 • Du kan deltage i træningen gratis 3 gange, før du beslutter om du vil være medlem. Du prøver skiftevis at sejle i en jolle og sejle med i en følgebåd.
 • Teoriundervisning for nye og øvede sejlere gennemføres fra februar til april. I forbindelse med teoriundervisning afholdes kæntringsøvelse af jolle i svømmehallen.
 • Den praktiske sommersejlads starter efter standerhejsning, ofte i maj måned. Vi sejler hver tirsdag 17.00- ca. 20:00 fra jolleområdet på Klubhusets nordlige side.
 • Sejlsport til tiden! Det er de enkelte sejlere og deres forældres ansvar, at jollen bliver rigget til fra kl. 17.00. Vi hjælper naturligvis i starten, men målet er, at børnene skal lære at kende deres jolle og kunne rigge den til selv. Sejlerne skal også lære at hjælpe hinanden.
 • Jollerne skal være klargjorte til skippermøde kl. 17.30 præcis, hvor vi planlægger dagens sejlads ud fra de vejrmæssige forhold.
 • Herefter søsættes jollerne. Da vi jo er afhængige af vind og vejr gør vi opmærksom på, at det kan være nødvendigt at aflyse sejladsen med kort varsel.
 • Efter sejladsen tager du din jolle på land, du har selv ansvaret for at rigge din jolle af, spule den med vandslangen og tjekke, at alt grej er i orden, inden den lægges på plads. Vi hjælper naturligvis hinanden.
 • Så samles vi atter til skippermøde, hvor vi runder dagens sejlads af, og ingen går hjem før baderum, jollehus og -plads er ryddet op.
 • Målet er at lære børnene grundlæggende sejlkundskaber og have det sjovt.
 • Træningen er baseret på frivillige kræfter af erfarne sejlere. Derfor er forældreopbakning både vigtig og nødvendig – og aftales med trænere.
 • Klubben stiller joller og materialer til rådighed. Det er dyrt grej, så pas godt på det!
 • For at deltage i træningen må du være iført regn/sejlertøj eller våddragt og gummistøvler samt redningsvest (vesten kan lånes i klubben).
 • Gennem sæsonen har vi mange hyggelige og sportslige arrangementer og du er altid velkommen til at spise din mad i klubben.
 • Har du spørgsmål så kontakt venligst formanden for ungdomsafdelingen
 • Ungdomsudvalgsformand
Michael Melbye
Tel. 30387591 / Mail: Ungdom@sssejlklub.dk
Vel mødt til sjov og lærerig sejlads!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook