Det er mig en stor glæde at kunne meddele, at vi nu har fundet en særdeles kompetent kandidat til klubkoordinator stillingen, idet vi kun har modtaget én ansøgning.

Stillingen er givet til Michael Melbye som på fornemste vis har givet udtryk for sine ideer og tanker som koordinator, og som harmonerer fint med stillings opslaget.

Tillykke til Michael 🙂

Sven Riber, formand

Praktisk information:
 • For at sejle skal du være medlem af sejlklubben. Du kan begynde fra du er ca. 8 år. Har du ikke selv en jolle, kan du leje en jolle af klubben. Se priser under menuen kontingenter.
 • Du skal kunne svømme 200 meter.
 • Du kan deltage i træningen gratis 3 gange, før du beslutter om du vil være medlem. Du prøver skiftevis at sejle i en jolle og sejle med i en følgebåd.
 • Teoriundervisning for nye og øvede sejlere gennemføres fra februar til april. I forbindelse med teoriundervisning afholdes kæntringsøvelse af jolle i svømmehallen.
 • Den praktiske sommersejlads starter efter standerhejsning, ofte i maj måned. Vi sejler hver tirsdag 17.00- ca. 20:00 fra jolleområdet på Klubhusets nordlige side.
 • Sejlsport til tiden! Det er de enkelte sejlere og deres forældres ansvar, at jollen bliver rigget til fra kl. 17.00. Vi hjælper naturligvis i starten, men målet er, at børnene skal lære at kende deres jolle og kunne rigge den til selv. Sejlerne skal også lære at hjælpe hinanden.
 • Jollerne skal være klargjorte til skippermøde kl. 17.30 præcis, hvor vi planlægger dagens sejlads ud fra de vejrmæssige forhold.
 • Herefter søsættes jollerne. Da vi jo er afhængige af vind og vejr gør vi opmærksom på, at det kan være nødvendigt at aflyse sejladsen med kort varsel.
 • Efter sejladsen tager du din jolle på land, du har selv ansvaret for at rigge din jolle af, spule den med vandslangen og tjekke, at alt grej er i orden, inden den lægges på plads. Vi hjælper naturligvis hinanden.
 • Så samles vi atter til skippermøde, hvor vi runder dagens sejlads af, og ingen går hjem før baderum, jollehus og -plads er ryddet op.
 • Målet er at lære børnene grundlæggende sejlkundskaber og have det sjovt.
 • Træningen er baseret på frivillige kræfter af erfarne sejlere. Derfor er forældreopbakning både vigtig og nødvendig – og aftales med trænere.
 • Klubben stiller joller og materialer til rådighed. Det er dyrt grej, så pas godt på det!
 • For at deltage i træningen må du være iført regn/sejlertøj eller våddragt og gummistøvler samt redningsvest (vesten kan lånes i klubben).
 • Gennem sæsonen har vi mange hyggelige og sportslige arrangementer og du er altid velkommen til at spise din mad i klubben.
 • Har du spørgsmål så kontakt venligst formanden for ungdomsafdelingen
 • Ungdomsudvalgsformand
Michael Melbye
Tel. 30387591 / Mail: Ungdom@sssejlklub.dk
Vel mødt til sjov og lærerig sejlads!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial