Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i

Snekkersten Skotterup Sejlklub 2020

 

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset den 25. oktober kl 14:00.

 

Agendaen vil følge vedtægternes bestemmelse om ordinær Generalforsamling.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det foregående år
 3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år og godkendelse at budget for igangværende år.
 4. Forslag til vedtægtsændring:

I §11 ændres teksten ” Bestyrelsen består af 5 personer, – formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.” til: Bestyrelsen består af 5-7 personer, – formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 1. Behandling af indkomne forslag,
 2. Fastsættelse af kontingent for næste periode 1. april 2021 – 30. marts 2022.
 3. Valg af formand, Sven Riber modtager genvalg.
 4. Valg af kasserer, John Bjørn Olsen modtager genvalg.
 5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Erik Magius (næstformand). Modtager genvalg
  • Jacob Hoffmann-Petersen. Modtager genvalg
  • Michael Melby indstillet af Ungdomsafdeling
  • Peter Tversted. Modtager genvalg
  • Lene Boysen modtager genvalg
 6. Valg af Suppleanter
  • Andrè Stokholm. Modtager genvalg
  • Oldermand Anne-Marie Avlund indstillet af Smakkelauget

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Jens Lauridsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Morten Høst

7.  Eventuelt

 

Det reviderede regnskab for 2019 vil du finde på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen.

 

Grundet COVID19 vil der ikke blive tilbudt spisning eller drikkevarer.

 

På vegne af bestyrelsen for Snekkersten Skotterup Sejlklub

 

—-

Til kalenderen 2021:

Både søsættes med efterfølgende standerhejsning 18. april 2021 Kl. 13:00.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial