Her kan du blive registreret med rettighed til at bruge klubbens 806’ere

Vi har besluttet at lade vore skolebåde blive brugt året rundt af de medlemmer, som kunne tænke sig at benytte dem uden for perioder, hvor de er i brug i sejlerskolen. I den kommende vinter ligger der 2 både i vandet og om sommeren vil alle 3 ligge klar til brug.

Forudsætningen er blot, at brugerne er registreret som abonnenter til fri sejlads.

En sådan registrering gælder for 12 måneder med start 1. oktober og slut 30. september. Som registreret bruger betaler man kr 1.200,- for hele perioden. Beløbet opkræves ved registrering.

Registrering kræver også, at du er medlem af sejlklubben – naturligvis. Og for at kunne benytte bådene til fri sejlads skal der være mindst to registrerede brugere om bord, hvoraf den ene har status som skipper. Denne status kan opnås gennem den toårige sejlerskoleuddannelse, eller som udpeget skipper af en af sejlerskolens instruktører.

Ved vintersejlads skal der altid være to både på vandet samtidigt og den ene skal bemandes af en instruktør.

Sejlads kan kun foregå mellem kl 08:00 og 17:00, hvis man ønsker at sejle udenfor dette tidsrum skal det aftales med lederes af sejlerskolen.

Enhver som er registreret som bruger (abonnent) af bådene skal i forvejen booke sejlads på et booking system, hvor alle ombord er registreret, endvidere skal der føres logbog.

Når båden lånes, skal den tilbageleveres på sin plads i havnen inden for de aftalte tidsfrister og i samme stand som den er lånt i. Den skal være rengjort og ryddet op –  i tilfælde hvor der skal gennemføres klargøring efter en bruger, sker dette for brugerens regning.

Er der sket skader under udlånet skal Sejlerskolen straks orienteres herom gennem personlig kontakt til ledelsen af sejlerskolen eller gennem mail til sejlerskolen@sssejlklub.dk .

André Stokholm

Leder af sejlerskolen

 

 

Alle felter skal udfyldes!

SEND

x

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial