Hvad er brugergebyr ?

Brugergebyret giver mulighed for at bruge Klubhuset og – efter et år – at kunne leje Klubhuset til private arrangementer.

Hvad er brugergebyr?

Brugergebyret bidrager til drift og vedligeholdelse af Sejlklubbens klubhus.

Klubhuset benyttes til aktiviteter i Snekkersten Skotterup Sejlklub, Snekkersten Fiskerlaug og Fonden Snekkersten Havn.

Brugergebyr for medlemmer af sejlklubben er inkluderet i kontingentet.

Medlemmer af fiskerlauget samt havnepladshavere og personer på venteliste i Snekkersten Havn opkræves separat brugergebyr.

Medlemmer af sejlklubben og betalere af brugergebyr har mulighed for at låne klubhuset til private arrangementer efter gældende retningslinjer.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial