Jeg finder det vigtigt at få disse retningslinjer kommunikeret ud – de bliver hele tiden reviderede, og jeg vil melde ud, så snart der kommer ny information. Hilsener Sven Riber

Ingen aktivitet i sejlklubberne – ingen sejlads i klubbåde!

Lukning af klubhuse

Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter. Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket.

DIF og Dansk Sejlunion opfordrer utvetydigt og indtrængende alle medlemsklubber til at indstille alle aktiviteter – både indendørs og udendørs – indtil videre. Det gælder enhver aktivitet, hvor medlemmerne kan mødes samt al anvendelse af klublokaler, klubbåde, træning m.v.

Baggrunden for denne meget restriktive tolkning af myndighedernes retningslinjer er, at vi skal bidrage i videst muligt omfang til at undgå risiko for smittespredning. Når mennesker mødes – uanset hvor få, der er tale om – og når man er i kontakt med klubbens materiel, kan virus let overføres.

Idrætsforeninger – også sejlklubberne – har en helt særlig forpligtelse til at udvise samfundssind og gå forrest i bestræbelserne på at undgå smittespredning. Det skyldes blandt andet, at idrætten er særdeles privilegeret i Danmark. Vi modtager fx meget store offentlige tilskud eller har favorable vilkår for lokaler og skat. Til gengæld har staten og kommunerne store forventninger om, at vi påtager os et ansvar, når det gælder. Vi må ikke bryde denne samfundskontrakt. Også i befolkningens øjne er sejlsporten privilegeret. Derfor må vi ikke sende dårlige signaler ved at gennemføre aktiviteter.

Vores henstilling og myndighedernes retningslinjer kan desværre let omgås, hvis man ikke er opmærksom på disse hensyn. Lad være med at finde smuthuller. Vi ser bl.a. eksempler på, at træning gennemføres på ”privat” initiativ med private følgebåde og private trænere. Det tager vi på det kraftigste afstand fra og opfordrer klubberne til at prøve at indstille sådanne initiativer, hvor det er muligt. Den brede befolkning kan ikke se forskel på, hvad der er klubaktivitet eller privat. Vi skal være meget opmærksomme på de signaler, der sendes til offentligheden.

Den enkelte sejler og bådejer

Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx om ikke at være tæt sammen med nogen, der ikke er fra samme husstand, og at holde afstand, når man mødes. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.

På den baggrund har Dansk Sejlunion følgende opfordringer og anbefalinger til sejlere:

  • Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte
  • Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 10 personer – hverken på land eller på vandet.
  • Enmandsjoller, SUP og windsurfere kan sejle.
  • Tomandsjoller kan sejle med familiemedlemmer eller med fast makker.
  • Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer – eller på tomandshånd med fast makker.

Regeringen henstiller også til, at der ikke foretages rejser til udlandet. Det gælder også sejlads til fx Sverige og Tyskland.

Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere.

Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.

Sejlerfamilier bør ikke medvirke til at gennemføre privat træning af børn og unge. Dels er det Dansk Sejlunions vurdering, at risikoen er stor. Men vi er også bekymrede over det dårlige signal, sejlerne derved kunne komme til at sende til vores omverden. Det kan tolkes som om, sejlerne ikke viser hensyn. Andre borgere kan ikke se forskel på, om aktiviteten er privat eller en klubaktivitet. Derfor risikerer vi skade på klubbernes og sejlsportens omdømme, hvis private ikke følger vores opfordringer.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial