SÆSON 2023
Vi starter nu vores 8. SUP-sæson, og grundet arbejdet med havneudvidelsen i lagunen er forsommerens kurser begrænset til et enkelt komprimeret intro-kursus søndag d.25.juni kl.10-15.

Kurset er kun for medlemmer af sejlklubben og koster 400.-
Med gennemført intro-kursus og medlemsskab af sejlklubben må man efterfølgende anvende klubbens udstyr efter gældende regler.

Tilmelding på SUP@sssejlkub.dk

Med: navn, adresse, telefonnr., medl.nr., alder.

Mv🏄🏻‍♀️h. Helle Larsen
SUP afd.
Snekkersten Skotterup Sejlklub

HelleLarsenHelle Larsen står i spidsen for SUP aktiviteten i SSS

sup@sssejlklub.dk

Sæson 2022

“Eftersommerens SUP udvidet kursus bliver onsdag d.17.+24.+31. august kl.18.

Tilmelding se nedenfor. ”

———-

Forsommerens kurser er planlagt, og vi tilbyder igen 2 typer kurser.

SUP udvidet kursus giver, hvis du er medlem af sejlklubben, adgang til fri afbenyttelse af klubbens SUP udstyr. Du kan godt deltage på kurset, selvom du ikke er medlem af sejlklubben.

Du lærer BASIS men derudover også teknik, sikkerhed/redninger, vejrforhold, cruising.

Kurset består af 3 kursusgange, alle kl.18 om onsdagen.

1.hold: 18.maj, 25.maj, 1.juni

2.hold: 8.juni, 15.juni, 22.juni

Pris 400.- for medlemmer og 600.- for ikke-medlemmer.

Tilmelding her på hjemmesiden, betalingsopkrævning følger.

 

SUP BASIS/prøvetime er for alle fra 8 år, der vil prøve et SUP board. Du får en kort instruktion, lærer lidt om sikkerhed og kommer efterfølgende på vandet. Kurset varer 1,5 time.

Vi opretter løbende hold ved minimum 4 tilmeldinger – onsdage eller weekend.

Tilmelding på SUP@sssejlklub.dk.

Pris 300.- via mobilepay

2022

SEND

Juni 2021

Forsommerens kurser er gennemført, og 15 nye SUP’ere er frigivet.

Eftersommeren byder på 2 SUP udvidede kurser (á 3 gange) på følgende onsdage:

4.+11.+18.august

1.+8.+15.september

 

EXTRA*EKSTRA*EKSTRA – intensivt SUP udvidet kursus i weekenden 3. & 4.juli kl.10 (2 x 3 timer).

 

Tilmelding til SUP udvidet kursus på sssejklub.dk.

Kurser gennemføres med minimum 4 tilmeldte.

 

SUP basis (prøvetime) bliver:

lørdag 3.juli kl.10

onsdag 4.august kl.18

onsdag 1.september kl.18

Tilmelding til SUP basis på sup@sssejlklub.dk.

Kursus sæsonstart

Sejlklubben udbyder 2 typer introkurser (alle kurser gennemføres med uddannet instruktør).

Intro BASIS 1,5 time: du lærer om udstyr (forskellige board-typer og sikkerhedsudstyr), håndtering af udstyr, og du lærer at stå på boardet i sejlklubbens ”lagune”.

Kursusdatoer: 12.maj, 29.maj, 2.juni, 12.juni (onsdage kl.18, lørdage kl.10)

TilmeldingSUP@sssejlklub.dk (navn, tlf., ønsket dato).

Pris for IntroBASIS kr. 300,- betales via MobilePay

ooOoo

Intro UDVIDET 3 x 1,5 time: du lærer BASIS men derudover også teknik, sikkerhed/redninger, vejrforhold, cruising. Hvis du er medlem af sejlklubben, må du efterfølgende anvende klubbens udstyr.

Kursusdatoer: Maj-holdet 12. + 19. + 26. (kl.18)

Juni-holdet 2. + 9. + 16. (kl.18)

Tilmelding her på hjemmesiden.

Pris for IntroUDVIDET  kr. 350,- for medlemmer og kr. 550,- for ikke-medlemmer.

2020

September 2020

Snekkersten Skotterup Sejlklub er i gang med 5.SUP-sæson – SUP introkurserne er slut for i år, men SUP sæsonen fortsætter selvfølgelig.

Det lykkedes at gennemføre tre introforløb trods coronarestriktionerne, et i forsommeren og to i eftersommeren, så vi nu er 127 “frigivne” brugere af klubbens udstyr. Vi skal fortsat overholde coronareglerne og skylle alt udstyr og veste af efter brug og helst anvende egen våddragt, sprit forefindes i SUP containeren.

SUP i Snekkersten er for alle aldersgrupper, de yngste padlere er 8 år, den ældste er fyldt 80. Hidtil har de yngste SUP’ere stået på voksenudstyr, som kan være vanskeligt at sejle i vind og strøm.

Klubben har, med hjælp fra Friluftsrådet, anskaffet tre nye boards til børn/junior, så vi nu har 14 boards. De nye boards gør det nemmere for de meget unge brugere at padle i vind og stærk strøm. Det er vi selvfølgelig glade for, nu kan hele familien følges på vandet.

Vi vender tilbage med flere introkurser til maj.

Juni 2020 så er vi sæsonklar

Coronarestriktionerne er lempet lidt – vi skal dog stadig vaske/skylle alt udstyr efter brug og undlade at bruge klubbens våddragter.

Vores nye klubhus – containeren – er færdigindrettet, og frigivne brugere kan benytte udstyret. Den udleverede nøgle virker, men vi overgår til kodelås.

SUP introkursus gennemføres  d.27. og 28.juni, 2 x 3 timer.

Ultimo juli/primo august planlægges yderligere introkurser, men datoerne ligger endnu ikke fast.

Introkurserne koster 350.-, og medlemskab af sejlklubben er en betingelse. Der skal være mindst 4 tilmeldte på et hold, for at holdet oprettes.

Introkurset foregår med uddannede instruktører, i alt 5-6 timer, og omhandler introduktion, teknik, sikkerhed og cruising. Efter gennemført intro bliver man frigivet og kan låne klubbens boards.

OBS! Allerede øvede SUP´ere skal godkendes/frigives af en instruktør.

For allerede frigivne SUP´ere tilbydes træningsture – hold øje med opslag i containeren eller facebook ”SnekkerstenSUP”.

Prøvetimer tilbydes for ikke-medlemmer af sejlklubben. Det koster 250.- for en times introduktion med instruktør. Hold oprettes løbende. Betaling ved fremmøde/mobilepay.

Tilmelding nødvendig på sup@sssejlklub.dk.

Tilmelding til introkursus = på gensyn til maj 2021

SUP foråret 2020.

SUP sæsonen bliver lidt forsinket i år på grund af Covid-19.

Vores udstyr må ikke anvendes p.t. – Dansk Surf og Rafting Forbund anbefaler, at SUP kun foregår på private boards grundet smittefaren.

Så snart det er muligt, bliver udstyret gjort tilgængeligt for de frigivne brugere.

Introkurserne er af samme grund ikke fastlagt, men vi håber at kunne starte introkurser i sidste halvdel af maj. Følg med her på hjemmesiden.

Forårshilsener fra Helle

2019

SUP programmet for eftersommeren er klar

Introkurser for medlemmer af sejlklubben bliver:
1.hold – 14., 21. og 28.august (kl.18).
2.hold – 4., 11. og 18.september (kl.18).
Tilmelding på hjemmesiden her –>

Prøvetime for ikke-medlemmer af sejlklubben bliver lørdag d.17.august kl.10.30. Tilmelding nødvendig på SUP@sssejlklub.dk.

Derudover bliver der mulighed for at prøve et SUPboard (gratis) ved havnefesten d.10.august, dog uden egentlig instruktion.

Der er i forsommeren planlagt 2 x INTROkurser.

Første INTROkursus (3 gange)  er onsdag, den 22. maj kl. 18.30,

lørdag, den 25. maj kl. 11.00 og onsdag, den 29. maj kl. 18.30

Andet INTROkursus (3 gange) er onsdage den 12., 19. og 26.juni kl. 18.30

Introkursus koster 300.-, og medlemskab af sejlklubben er en betingelse. Der skal være mindst 4 tilmeldte på et hold, for at holdet oprettes.

INTRO kurset foregår med uddannede instruktører á 3 undervisningsgange med hver en varighed på 1½ til 2 timer. Introkurset omhandler introduktion, teknik, sikkerhed og cruising. Efter gennemført introkursus bliver man frigivet og kan låne klubbens boards.

OBS! Allerede øvede SUP’ere skal godkendes/frigives af en instruktør.

For allerede frigivne SUP’ere tilbydes træningsture – hold øje med opslagstavlen i masteskuret eller facebook ”SnekkerstenSUP”.

Der tilbydes endvidere, som noget nyt i år, ”opfriskningskurser” for alle frigivne SUP´ere. Det koster pris kr 100,- for 1,5 times kursus med instruktør. Betaling ved fremmøde, MobilePay modtages!

Tilmelding nødvendig på sup@sssejlklub.dk, hvor tidspunkt for afholdelse af kursus også aftales.

Derudover er der planlagt prøvetimer/introduktionskurser for ikke-medlemmer af sejlklubben lørdag d.15.juni og lørdag d.22.juni kl. 11.

Det koster pris kr 200,- for en times introduktion med instruktør. Betaling ved fremmøde, MobilePay modtages!

Man møder foran masteskuret og kan låne udstyr – board, padle, sikkerhedsudstyr og våddragt.

Tilmelding nødvendig på sup@sssejlklub.dk

XX

2018

SUP sæsonen 2018 er ved at være slut

SUP udstyret (boards, padler, veste, våddragter og støvler) er flyttet til vinterpladsen i jolleskuret.

3 af våddragterne er “vinterdragter”, så selv for dem, der ikke har anskaffet egen dragt, er der fortsat mulighed for at komme på vandet.

Det har været en fantastisk sæson – overvejende sol, varme og fladt vand, og vi har nu 91 “frigivne”/brugere af boards.

Vores nye tiltag med prøvetimer for interesserede, som ikke i forvejen var medlemmer af sejlklubben, har været et tilløbsstykke og har resulteret i adskillige indmeldelser.

INTROkurserne er sat i bero men genoptages til maj, hvor vi også håber at kunne uddanne endnu et par instruktører.

Ligeledes regner vi med at fortsætte med prøvetimer for interesserede uden tilknytning til sejlklubben.

Flere oplysninger følger, når det igen bliver forår………

Programmet for august-september 2018

SUP-INTRO 1-2-3 for medlemmer af sejlklubben:

onsdag, den 1., 8., 15., 22., 29. august og 5. september – alle dage kl 18:00

eventuelt også onsdag, den 12., 19. og 26. september kl 18:00

(se tilmeldingsformular nedenfor)

_________________________________________

Prøvetime / introduktion for “ikke-medlemmer” af sejlklubben:

lørdag, den 4., 11., 18. og 25. august – alle dage kl 11:00

Tilmelding nødvendig på mail eng25@mail.dk

…  se yderligere beskrivelse nedenfor

Forsommerens SUP-kurser er afviklet og 13 nye SUP’ere er blevet frigivet !

________________________________________

SUP sæsonen 2018 er i gang og vi har i år flere instruktører og nye aktiviteter på programmet.

Instruktørerne er Doug & Marie, Charlotte, Maria, Helle og Jon.

Aktiviteterne omfatter INTRO kurser for medlemmer af sejlklubben, træningsture for frigivne SUP’ere.

**NYT**  introduktionskurser for ikke-medlemmer af sejlklubben (se længere nede på siden)

**NYT**  SUP yoga (se længere nede på siden)

Vi udbyder som de foregående år INTRO kursus på onsdage og lørdage. INTRO kursus koster kr 300.-, og medlemskab af sejlklubben er en betingelse.  Der skal være mindst 4 tilmeldte på et hold, for at holdet oprettes. Datoerne er:

Onsdagshold er den 23.maj, 30.maj og 13.juni – alle datoer kl 18:30

Lørdagshold er den 16.juni, 23.juni og 30.juni – alle datoer kl 11:00

Mød omklædt. Klubben har udstyr – boards, padler, sikkerhedsudstyr og et antal våddragter.

 

INTRO kurset foregår med uddannede instruktører á 3 undervisningsgange med hver en varighed på 1½ til 2 timer. Introkurset omhandler introduktion, teknik, sikkerhed og cruising. Efter gennemført introkursus bliver man frigivet og kan låne klubbens boards.

OBS! Allerede øvede SUP’ere skal godkendes/frigives af en instruktør.

Derudover arrangeres træningsture med instruktørerne for “frigivne” SUP’ere (= gennemført INTRO kursus).

REGLER for anvendelse af klubbens udstyr:

Sikkerhedsudstyr skal anvendes – VEST og LEASH

Aldrig alene på vandet !

Brug registreringsmappen (ligger ved boards).

**Nyt** i år

… er muligheden for at prøve SUP uden at være indmeldt i sejlklubben, pris kr 200,- for en times introduktion med instruktør. Betaling ved fremmøde, mobilepay modtages!

Tidspunkter :

Lørdag, den 16. juni kl 13 (Tilmelding nødvendig)

Lørdag, den 23. juni kl 13 (Tilmelding nødvendig)

Lørdag, den 30. juni kl 13 (Tilmelding nødvendig)

Tilmelding til mailadresse: eng25@mail.dk

**Nyt** i år

… er også SUP yoga (kun for medlemmer af sejlklubben).

Kontakt Helle på mailadresse: eng25@mail.dk, hvis du er interesseret.

OBS! Det er ligeledes muligt at arrangere introduktion for grupper efter aftale.

2017

SUP sæsonen 2017 går på hæld

Det har igen været en god sæson, trods vejret som ikke har artet sig.
Sejlklubben har nu ialt 64 “frigivne”/ brugere af boards, og vores 10 boards har været en del på vandet.

Introkurserne er afviklet både for- og eftersommer, og Doug og Marie har stået for de fleste kursusgange. Stor tak til dem.

Sejlklubben har dog nu yderligere 3 certificerede instruktører: Charlotte, Maria og Helle.

Vi afholdt i august åbent-hus-arrangement i forbindelse med havnefesten, og 21 potentielle nye SUP’ere var på vandet.

SUP boards og padler er nu flyttet til deres vinterplads i jolleskuret, men de kan anvendes hele vinteren, og det vil de blive. Der er interesse for et fast ugentligt vintertræningstidspunkt – det arbejdes der på….. (“frigivne” kan følge med på den lukkede facebook-gruppe SnekkerstenSUP).

Med hensyn til sæsonen 2018, er der planer om introkurser – og der er allerede tilmeldinger – SUP yoga og eventuelt børnehold. Derudover håber vi at kunne udvide træningsturene for de øvede SUP’ere.

Vi ses forhåbentligt på vandet – hilsener fra Helle

SUP er for ALLE

Under havnefesten lørdag 12. august holder vi åbent hus med SUP i tidsrummet 12-16 ….  og det er selvfølgelig GRATIS !!

Eftersommerens SUP program er klar, og vi glæder os over, at Doug & Marie fortsætter som instruktører.

Der bliver igen mulighed for INTRO kursus onsdage og lørdage.  Mindst 4 tilmeldte på et hold skal der være, for at der kan gennemføres!

 

Derudover arrangeres træningsture med instruktørerne for “frigivne” SUP’ere (= gennemført INTRO kursus).

Betingelserne for at træne Stand Up Paddling

  • du skal være medlem af sejlklubben – se her om medlemskab.
  • du skal deltage på vort INTROKURSUS – pris kr 300,-.

Introkurset foregår med uddannet instruktør á 3 undervisningsgange med hver en varighed på 1½ til 2 timer. Introkurset omhandler introduktion, teknik, sikkerhed og cruising. Efter gennemført introkursus bliver man frigivet og kan låne klubbens boards.

OBS! Allerede øvede SUP’er skal godkendes/frigives af en instruktør.

Eftersommerens SUP program

INTRO kursus 1, 2 & 3 er en forudsætning for at benytte klubbens SUP boards.

Klubben har udstyr – boards, padler, sikkerhedsudstyr og et antal våddragter.

ONSDAGE er klokken 18:30. –  LØRDAGE er klokken 11.


INTRO 1,2 & 3 onsdage 9. + 16. + 23. august

INTRO 1,2 & 3 onsdage  6. + 20. + 27. september

INTRO 1,2 & 3 lørdage 5. + 12. + 19. august 

(OBS: 12. august er samtidig med havnefesten og derfor kl 10:30)

INTRO 1,2 & 3 lørdage 2. + 9. + 16. september

REGLERNE:

Sikkerhedsudstyr skal anvendes – VEST og LEASH.

Aldrig alene på vandet !

Brug registreringsmappen (ligger ved boards).

Forsommerens SUP program er klar, og vi glæder os til at komme på vandet.

Doug & Marie fortsætter som instruktører, og der bliver igen i år mulighed for INTRO kursus onsdage og lørdage.

Derudover arrangeres træningsture med instruktørerne for “frigivne” SUP’ere (= gennemført INTRO kursus).

Forsommerens SUP program

INTRO kursus 1, 2 & 3 er en forudsætning for at benytte klubbens SUP boards.

Klubben har udstyr – boards, padler, sikkerhedsudstyr og et antal våddragter.

ONSDAGE er klokken 18:30. –  LØRDAGE er klokken 11.

INTRO 1,2 & 3 onsdage 17. + 24. + 31. maj

INTRO 1,2 & 3 onsdage  7. + 14. + 21. juni

INTRO 1,2 & 3 lørdage 13. + 20. + 27. maj

INTRO 1,2 & 3 lørdage 10. + 17. + 24. juni

 

Betingelserne for at træne Stand Up Paddling

  • du skal være medlem af sejlklubben – se her om medlemskab.
  • du skal deltage på vort INTROKURSUS – pris kr 300,-.

Introkurset foregår med uddannet instruktør á 3 undervisningsgange med hver en varighed på 1½ til 2 timer. Introkurset omhandler introduktion, teknik, sikkerhed og cruising. Efter gennemført introkursus bliver man frigivet og kan låne klubbens boards.

OBS! Allerede øvede SUP’er skal godkendes/frigives af en instruktør.

REGLERNE:

Sikkerhedsudstyr skal anvendes – VEST og LEASH.

Aldrig alene på vandet !

Brug registreringsmappen (ligger ved boards).

– 2016 –

2016-Sæsonens SUP intro kurser er afviklet 🙂

35 SUP’ere er blevet frigivet (se fotos af eftersommerens kursister) og kan frit anvende sejlklubbens SUP udstyr.

De “frigivnes” alder spænder fra 9-77 år, hvilket viser bredden i denne vandaktivitet.

Doug & Marie har leveret et flot stykke instruktørarbejde og vil fortsat tilbyde træningsture – SUP kan dyrkes hele året rundt!

De “frigivne” har en fælles kommunikationsplatform – den “lukkede” facebookgruppe SnekkerstenSUP. Det er her træningsture og andre SUP aktiviteter kan aftales.

Dansk Surf & Raftingforbund og “Stoked” har nu fået deres udlånte udstyr retur ( inflatable boards, padler og leashes). Det har været en fantastisk hjælp til at komme i gang. Dog har vi fået lov til indtil videre at låne våddragter og veste.

En opfordring skal dog lyde til selv at anskaffe en våddragt – veste stiller klubben til rådighed.

 

SUP må siges at være blevet en succes i SSSejlklub.

3 er allerede på venteliste til næste sæsons intro kurser.

På tegnebrættet er uddannelse af flere instruktører, SUP yoga, SUP tur til Hveen (med følgebåde(e))….

En tak skal lyde for en god første sæson og HUSK – SUP kan dyrkes hele året rundt.

Hilsen Helle.

15 SUP’ere har nu gennemført SUP intro kursus og kan benytte sejlklubbens SUP udstyr, når de har lyst. Det har været sjovt og samtidig udfordrende for såvel unge som ældre. Vi takker instruktørerne for deres engagement og gode undervisning.

Der vil i løbet af sommeren blive arrangeret træningsture med instruktør for de “frigivne”, og program for intro hold i eftersommeren følger – hold øje med hjemmesiden.

Hvornår kan jeg træne Stand Up Paddling  ?

For det første skal du være medlem af sejlklubben – se her om medlemskab.

For det andet er det en forudsætning, at du deltager på vort INTROKURSUS. Introkurset foregår med uddannet instruktør á 3 undervisningsgange med hver en varighed på 1½ til 2 timer. Introkurset omhandler introduktion, teknik, sikkerhed og cruising. Efter gennemført introkursus bliver man frigivet og kan låne klubbens boards.

OBS! Allerede øvede SUP’er skal godkendes/frigives af en instruktør.

REGLERNE:

Sikkerhedsudstyr skal anvendes – VEST og LEASH.

Aldrig alene på vandet !

Brug registreringsmappen (ligger ved boards).

Snekkersten Skotterup Sejlkub er en af de nyeste, men ud af mange, SUP STOKED partners.

SUPSSS vil fremadrettet gerne tilbyde flere vandaktiviteter, og gerne på tværs af alder. Derfor har SSS nu taget stand up paddle ind som ny aktivitet og vil i samarbejde med DSRF udvikle aktiviteten i det Nordsjællandske farvand.

SnekkerSTOKED

“SUP interessen er stigende, også i Snekkersten, og vi har de optimale SUP forhold – en hyggelig lille havn, omklædningsfaciliteter, en lagune med stille vand og en lang lavvandet sandstrand” fortæller Helle Larsen, bestyrelsesmedlem i Snekkersten Skotterup Sejlklub.

Og i Dansk Surf & Rafting Forbund er vi STOKED over at få sejlklubben i Snekkersten med på landkortet over STOKED partners.

“Samarbejdet med Snekkersten Skotterup Sejlklub er et fantastisk eksempel på en klub, som fortsat ønsker at udvikle deres forening og derved griber de muligheder der ligger indenfor vandsporten i Danmark. Jeg havde fornøjelsen af at møde bestyrelsen sidst i marts, og de virker allesammen til at have et super drive som nok skal være med til at sparke gang i udvikling af SUP på nordkysten” siger Michael Lindberg, projektchef i Dansk Surf & Rafting Forbund.

Helle Larsen håber også at se nye mennesker med interesse for vandaktiviteter i sejlklubben:

“Medlemskabet af Dansk Surf og Rafting Forbund og derigennem rådgivning om SUP sporten, kan forhåbentlig give os idéerne og hjælpen til at komme rigtig godt fra start. Desuden kan vi igennem STOKED projektet få mulighed for at komme hurtigt i gang med både udstyr og uddannelse” fortæller Helle Larsen.

Snekkersten Skotterup Sejlklub forventer at kunne starte op med SUP aktiviteterne i løbet af maj måned.

HelleLarsenHelle Larsen står i spidsen for SUP aktiviteten i SSS

sup@sssejlklub.dk

Vore tre SUP instruktører – alle uddannet i CWS – Copenhagen Watersports

… (fra venstre) Jon Siegstad, Doug Aubrey

og nederst Marie Olesen

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial