Kontingenter 2017

Årskontingent:

  • Juniorer til og med 17 år, kr 475,-
  • Seniorer fra 18 år, kr 600,-
  • Familie/par inkl. hjemmeboende børn under 25 år, kr 730,-
  • Associerede foreninger, brugergebyr for klubhus kr 380,-

Indmeldelsesblanket her

Krabbeklubben

2017 takst for lån af klubhus incl. køkkenfaciliteter er

Weekend kr 1.795,-

Mandag til torsdag kr 1.010,-

Gebyr for lån af klubbens Int. 806:

  • 2 dage, kr 500,-
  • 1 uge, kr 2.000,-

Masteopbevaring:

  • Plads til mast i masteskur, kr 125,- (ikke medlem kr 250,-)

Diverse klubartikler købes hos

Finn Westergaard, tlf 4241 7902 – mail finnw@snekkerstenhavn.dk

  • Stander, kr 80,-
  • Nøgle til klubhus, kr 50,-