CORONAVIRUS
12. marts 2020
Annonce
6. april 2020
Show all

SSS standerhejsning og generalforsamling

Som følge af Coronapandemien og de fra regeringen og sundhedsmyndighedernes side udstukne retningslinjer i forbindelse med forsamlinger over 10 personer (gælder også udendørs), udsættes generalforsamling og standerhejsning i forbindelse med søsætning af havnens både d. 19. april 2020. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår generalforsamlingen i stedet kan gennemføres. Jeg vender tilbage med fornyet indkaldelse og invitation, når der er grundlag for dette – uanset at vi eventuelt kommer i strid med vedtægternes bestemmelse om tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse.

Jeg har fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion modtaget følgende:

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020. (Er nu forlænget til efter påske)

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt. 

Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Vi vil løbende holde jer orienteret omkring evt. ændringer i søsætningen – følg med på Snekkersten Skotterup Sejlklub’s hjemmeside og FB gruppen. Følg også med på havnens hjemmeside / FB gruppe.

Pas godt på jer selv og hinanden 😊

Sven Riber / Formand

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial