Optimistjollesejlads i Snekkersten (2015)

– information fra én forældertræner til forældrene

I er alle forældre til børn, som fornyligt er startet i sejlklubben og derfor ikke har været med hele sæsonen. Her lidt information, som jeg tænkte kunne være relevant:

 

Træning

Vi træner tirsdag og onsdag aften. Tirsdag har fokus på at lære at sejle og bruge en optimistjolle og onsdag har fokus på kapsejlads. Tirsdag kommer alle og onsdag er primært for dem, som kunne tænke sig at stifte bekendtskab med kapsejlads. Begge dage er der skippermøde kl. 17:15. Ved et skippermøde orienterer vi om, hvad vi har tænkt os at lave med børnene og umiddelbart derefter går vi på vandet.

 

Dvs. børnene skal have rigget til og klædt sig om inden kl 17:15. Det er jeres ansvar som forældre at sikre at børnene klæder om, rigger til og af ! Mine børn har sejlet i tre år nu og stadig er det sjældent, at de selv kan finde ud af det eller kommer på vandet med begge sejlerhandsker og redningsvest. Vi vil derfor anbefale, at I er der senest kl 16:45, så I har tid til at hjælpe. Vi deler som regel børnene i to grupper jævnfør deres niveau. Fokus for begyndergruppen er leg og at blive tryg ved vandet og jollen, hvor de øvede har mere fokus på at sejle stærkt.

 

Trænere og frivillige

Klubben har ikke betalte trænere og alt er bygget op om frivillighed. Vi prøver på at få alle forældre involveret i det omfang, det er muligt. Dels er det sjovt og dels giver det frihed. Vi har jo alle fuldtidsarbejde som skal passes ved siden af børnenes træning, og derfor er det godt, at vi kan afløse hinanden. Overordnet set er vi tre trænere i år, som er på vandet med børnene og lærer dem at sejle – vi vil meget gerne være flere! De tre trænere er Martin Olsen (far til Annabell), Johan (far til Jonathan) og mig (far til Anna F og Kristoffer). Vi tre prøver at planlægge og koordinere, hvad der foregår på vandet. Vi har så et ungdomsudvalg hvor der også er andre frivillige og trænerne for Feva og 29’ere med. Vores formand hedder Markus og er far til Sebastian og Alma. Markus repræsenterer vores interesser i den store sejlklub og på havnen som helhed.

 

Kommunikation

Jeg sender senest mandag aften en kort mail omkring hvad, som kommer til at foregå tirsdag og onsdag på vandet. At jeg sender mailen er mere tilfældigt. Det er koordineret med Johan og Martin. Ud over det har vi en Facebook gruppe , hvor vi dels deler den samme information og dels slår events op og deler billeder/videoer. Jeg håber I vil være med til at bruge den og dele de billeder, I selv måtte tage under træning.  Det er en lukket gruppe for at sikre, at billeder ikke bliver misbrugt, og at vi kan have et lukket forum.

 

Joller

Vores udgangspunkt er, at alle sejlere får tildelt en jolle, hvor der står deres navn på og som de skal passe på og vedligeholde! Dvs. vaske, sørge for at den er i orden, sikkerhedsmæssig forsvarlig osv. Igen! – vi er ikke professionelle og har derfor brug for jeres hjælp til jeres egne børns joller. Vi ved godt, at I måske ikke ved så meget om optimistjoller, men der er heldigvis mange andre forældre, man kan spørge om hjælp på havnen. At børnene får deres egen jolle gør også, at de føler ejerskab og er stolte over at komme på havnen, hvor deres båd jo så er.  Nyeste sejlere vil altid få ældste joller, da det som oftest minder lidt om radiobiler i starten, indtil de får lært, hvordan de håndterer båden. De bedste 6-7 joller er forbeholdt dem, som gerne vil kapsejle, da jollens stand betyder noget her.

 

Økonomi

Tilmelding foregår til vores formand Markus Plank. Som udgangspunkt er vores kontingent MEGET lavt i forhold til, hvad det reelt koster at sejle. En ny kapsejladsrigget optimistjolle koster omkring kr. 40.000, og selv en meget gammel brugt optimistjolle flere tusinde kroner. Ud over det, er der gummibåde, radioer, bøjer, benzin og mange andre ting at bruge penge på. Men vi er heldige at dels få hjælp fra kommunen og dels få hjælp fra den store sejlklub.

Der er specielt to events som financierer ungdomsafdelingen og det er Sankt Hans og Havnefesten. ALT overskud fra disse to aktiviteter går ubeskåret til ungdomsafdelingen og det er faktisk en del penge. Det forventes, at I hjælper i det omfang, det er muligt ved disse to aktiviteter. Hjælpearbejde er i år koordineret at Louise.

Det kræver ikke sejladsmæssig baggrund at hjælpe, og det er en unik mulighed for at komme tættere på det lille samfund, som sejlklubben er. Og jeres børn vil nok ikke tilgive jer, hvis de ikke får lov til at hjælpe ved juniorklubbens aktiviteter. Børnene får en T-shirt, så når børnene til enten Sankt Hans eller til Havnefesten f.eks. står ved vindkarussellen eller sømboden, opleves det helt vildt sejt, når deres kammerater kommer derned. Ud over det, er det naturligvis god stil, at vi, som modtager af overskud, hjælper til.

 

Tøj

I skal som udgangspunkt selv skaffe sejlertøj til jeres børn. Når det er sagt, har vi dog alligevel en del våddragter og redningsveste i klubben, som hænger dernede til fri afbenyttelse. Nogle børn foretrækker tørdragt og nogle børn foretrækker våddragt. Det kommer lidt an på ens barn. I forsommeren og når vejret er koldt, er tørdragt rarest, og når vi nærmer os 20 grader, er våddragt rarest. Man skal her nok kigge lidt på hvilket barn, man har. Er man kuldskær, vil jeg anbefale tørdragt, og er man vandhund så våddragt. Våddragter koster omkring kr. 500 og dertil skal lægges en såkaldt ”spray” som er en vindtæt overdel samt svømmevest (læs: ikke redningsvest da den har en stor krave som kan blive fanget af skødet eller bommen) og våddragtstøvler (ikke gummistøvler). Tørdragter er noget dyrere, men kan med fordel købes brugt for omkring kr. 1.000. Sejlads er en udstyrstung sport ! og børnene elsker at bade i havnen efter endt sejlads. Så husk håndklæde og skiftetøj.

 

Mad

Vi prøver at tilstræbe, at der altid er lidt lækkert, når de kommer ind fra sejlads. De er ofte sultne og har brug for lidt hurtig energi. Forældre skiftes om dette. Er vejret nogenlunde laver vi tit fællesspisning, hvor vi tænder op i grillen og selv medbringer mad. Der er bestik og drikkevarer i klubhuset. Husk igen, at der ikke er nogen ansatte i klubben… Man rydder derfor altid op efter sig selv (både i forhold til omklædning og mad).

 

Klubhus

Klubhuset er vores eget og ALLE, som er medlemmer kan få en nøgle. Det er faktisk rigtigt rart. Så kan man tage derned når man har lyst og bruge det.

 

Kapsejladser

Ligesom i de fleste andre sportsgrene er konkurrencer det, som flytter én rent teknisk. Men der er også mange børn, som ikke vil kapsejlads. Der skal være plads til begge dele i vores klub! Det er en vigtig målsætning for os, og det tilstræber vi. Vi bygger derfor meget leg ind i vores tirsdagstræning og slutter oftest af med noget, børnene elsker (motorbådstur, kæntringsøvelse osv.). Husk også at tidsmæssigt give plads til, at de kan hygge i omklædningsrummet, både før og efter sejlads. Specielt pigerne kan bruge timer derinde. Vi planlægger 4-5 kapsejladsdeltagelser pr. år og dem slår vi op i Facebookgruppen. Her prøver vi at koordinere transport osv.

Vejr & Vind 

I Snekkersten Skotterup Sejlklub sejler vi ALTID !

Nogen siger: ”Der er ikke noget der hedder dårligt vejr kun dårligt tøj”. Det er også rigtigt, men nogen gange er der bare for meget vind, og specielt begyndere skal ikke have meget mere end én dårlig oplevelse med manglende kontrol i jollen, før de stopper med at sejle…

Det skal vi undgå. Vi er derfor rimeligt bestemte omkring, hvem som sejler hvornår og i hvad slags vejr. Der må I stole på os, da vi efterhånden har en del erfaring. Men vi møder altid op på havnen uagtet vejret. Er vejret for dårlig, laver vi i stedet øvelser på land, som relaterer sig til at lære at sejle.

 

Sæson

Vores sejlsæson går fra 1. maj til skolesommerferie og igen efter skolesommerferie til efterårsferie. Nogle børn vil også sejle vintersejlads, så det prøver vi os frem med til vinter. Teoriundervisning er fra uge 8 til 1. maj, og vi plejer at have et månedligt vinterarrangement mellem efterårsferie og uge 8. Vi har endnu ikke planlagt sejlads i sommerferien, og her er man velkommen til spontant selv at arrangere noget.

Tilrigning 

Når I kommer på havnen og skal have børnenes joller rigget til kan tingene godt virke noget kaotiske, da mange forældre og børn gør det på samme tid. Når der skal være plads til alle, er det derfor vigtigt, at vi fylder op langs klubhuset først, så vi holder et par meter fri langs jollestativet til at selv dem, som ligger bagerst også kan komme ud. Husk altid at pege spidsen af jollen mod vinden, når I rigger til og venligst vent med joller i vandet til efter skippermøde!

I starten ved I måske ikke, hvordan I skal rigge en jolle til, men så spørg endelig nogle af de andre forældre eller os. De fleste har lært det efterhånden.

oo O oo

Det var den information, jeg lige kunne komme på. Det vigtigste for os er, at børnene får en god oplevelse. Husk også, at sejlsport kræver noget mere forældreinvolvering end f.eks. fodbold eller badminton. I kan derfor ikke forvente blot at smide børnene af på havnen kl 16:45 og hente dem igen kl. 20. Det har vi oplevet før, og så stopper børnene lynhurtigt med at sejle igen, da de slet ikke kan overskue alt det selv. I er ALTID velkomne til også selv at komme med på vandet. Vi har som regel plads til et par voksne i gummibådene ligesom vi typisk bruger StorSpræl (den ligner en lille fiskekutter) som tilskuerbåd. Og vi mangler altid frivillige. Så har i lyst til at give en hånd med, så sig til.

  Vel mødt Christian StahlWordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial