Sammensætning

Udvalget består af minimum 5 medlemmer, primært, men ikke kun, forældre til børn i ungdomsafdelingen. Herudover vælger ungdomssejlerne ét udvalgsmedlem blandt dem selv. Udvalgsmedlemmerne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde.
Forældregruppen til ungdomssejlerne vælger formanden for ungdomsudvalget. Denne indstilles samtidig til at blive valgt til sejlklubbens bestyrelse på førstkommende generalforsamling.

Udvalget skal være på plads senest 1. januar

Ansvar

Udvalget har ansvar for sejlklubbens ungdomsarbejde, dvs. at sikre attraktive sejltilbud til børn og unge. Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget er ansvarlig for at følge DS retningslinjer for sikker adfærd. Udvalget er budgetansvarligt.

Opgaver

• Udarbejdelse af årsplan for udvalget arbejde i september
• Udarbejdelse af budget i september
• Udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af bredde- og talentstrategien
• Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om ungdom (mailes til webmaster)
• Praktisk Træning Opti, Feva, 29’er og Yngling.
• Teoretisk undervisning om vinteren
• Implementere DS retningslinjer for sikker adfærd
• Årlig evaluering af undervisningen
• Vedligeholdelse og udvikling af undervisningsmaterialer
• Vinteraktiviteter (ud over træning)
• Kapsejlads deltagelse og planlægning
• Køb og salg af joller og følgebåde.
• Deltagelse ved St. Hans Fest og Havnefest koordineres med arrangements- og sponsorudvalget
• Afholdelse af udvalgsmøder med skriftligt beslutningsreferat (min. 4 pr. år)
• Fastsætte årlig bådleje pr. sejler og indberette til ”Havneservice”
• Sikre forældredeltagelse ved træning og arrangementer.
• Tilbyde uddannelse til interesserede forældre, f.eks. følgebådskursus.
• Sørge for passende antal trænere og deres uddannelse. Udarbejdelse af uddannelsesplan ud fra skema for trænerne.
• Afholde klubmesterskaber.
• Udfærdige informationsmateriale til nye og potentielle sejlere

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial