Sammensætning

Udvalget består af minimum 3 medlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Udvalget vælger selv en kontaktperson, som refererer til et navngivet medlem af bestyrelsen.

Udvalget skal være på plads senest 1. januar

Ansvar

Udvalget har ansvar for at bidrage til at ansøge om sponsor-penge der imødeser sejlklubbens behov for nyanskaffelser, reparationer og sejlklubsrelaterede aktiviteter og/eller materiel. Udvalget bør holde sig underrettet om mulige relevante sponsorer og fonde der kan ansøges, og ligeledes opfylde betingelser om afrapportering efter midler evt. er blevet udbetalt.

Udvalget skal efterleve klubbens etiske regler for sponsorering.

Opgaver

 • Udarbejdelse af et årsbudget til godkendelse i september
 • Udarbejdelse af årsplan i september
 • Udvalget holder sig løbende orienteret om sponsor- opgaver der modtages fra sejlklubbens øvrige udvalg
 • Udvalget følger sponsoropgaver op med bestyrelsen mht. godkendelse af sponsoropgaver og disses prioritering, incl. specifikationer, typer, osv.
 • Identificere mulige sponsorer til sejlklubben
 • Udarbejde ansøgninger om midler til sejlklubben (f.eks. til fonde)
 • Udarbejde beslutningsreferat fra udvalgets møder
 • Ansvar for opdatering af sponsoraktiviteter til hjemmesiden (mailes til webmaster)
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sponsormappe
 • Rekruttering af hjælpere til evt sponsorarrangementer
 • Vedligeholde eksisterende sponsorer
 • Udarbejde en sponsorstrategi og sponsorkoncept
 • Udarbejder sponsorkontrakt til godkendelse i bestyrelsen
 • Udarbejdelse af etisk regelsæt for sponsorering (fx eksklusivret)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial