Sammensætning

Udvalget består af minimum 3 medlemmer. Instruktører/ undervisere bør være repræsenteret i udvalget. Udvalgs-medlemmerne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Udvalget vælger selv en kontaktperson, som refererer til et navngivet medlem af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 1. januar

Ansvar

Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget har ansvar for sejlklubbens sejlundervisning, herunder:
• at tilbyde klubbens medlemmer undervisning i praktisk sejlads i klubbens skolebåd. Så længe sejlerskolen er certificeret af Dansk Sejlunion (DS) skal undervisnings-programmet følge DS´s retningslinier, dvs. et to-årigt uddannelsesforløb.
• at tilbyde navigationsundervisning afsluttende med duelighedsprøve eller anden tilsvarende teoretisk undervisning.
• driften af skolebåden, p.t. en Int. 806, med navnet Monique.

Opgaver

• Udarbejdelse af et årligt budget for skolebådens drift, samt indtægter og udgifter for undervisningen (september). Budgettet godkendes af bestyrelsen.
• Opdatere den del af hjemmesiden, der handler om sejlerskolen (mailes til webmaster)
• Udarbejdelse af årsplan i september
• Sikre løbende efteruddannelse af instruktører.
• Udarbejde CV for instruktører (uddannelse)
• Udarbejde beslutningsreferat på møderne

Praktisk sejlads:

• Finde instruktører og aftale undervisningstidspunkterne.
• Tilbyde undervisning til sejlklubbens medlemmer, startende om foråret.
• Koordinere tilmeldingerne med instruktørerne.
• Købe undervisningsmateriale fra DS m.v.
• Udarbejde deltagerliste.
• Sende elevoversigten til Havneservice, som udsender regninger med deltagergebyrer.
• Fastsætte deltagergebyret.
• Følge om undervisningen forløber som forventet.

Navigationsundervisning:

• Finde underviser og aftalte undervisningstidspunkterne.
• Reservere klubhuset.
• Tilbyde undervisning til medlemmerne om efteråret.
• Træffe beslutning om kurset skal gennemføres, hvis der er få deltagere.
• Udarbejde deltagerliste.
• Sende elevoversigten til Havneservice, som udsender regninger med deltagergebyrer.
• Fastsætte deltagergebyret.
• Følge om undervisningen forløber som forventet.

Drift af skolebåd:

• Forårsklargøring på land
• Isætning af båd og tilrigning sammen med eleverne til den praktiske sejlads.
• Løbende vedligeholdelse inklusiv, tovværk, sikkerhedsudstyr, sejl og motor.
• Om efteråret afrigning, optagning af båd og vinterklargøring.
• Udlejning af skolebåden til sejlklubbens medlemmer.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial