Sammensætning

Udvalget består af minimum 3 medlemmer. Udvalgsmedlem-merne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Udvalget vælger selv en kontaktperson, som refererer til et navngivet medlem af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 1. januar

Ansvar

Udvalget har ansvar for sejlklubbens bøjer med tilbehør, således at tab af bøjer og ankergrej minimeres og bøjerne altid er i brugbar stand. Udvalget kan indkøbe materiel efter aftale med det navngivne bestyrelsesmedlem. Udvalget er budgetansvarligt.

Opgaver

• Udarbejdelse af årsplan for udvalget arbejde i september
• Udarbejdelse af budget for udvalget i september
• Udarbejde beslutningsreferat fra udvalgets møder
• Løbende vedligehold af alle bøjer.
• Vedligeholdelse af udvendig materiel herunder sejlklubbens masteskur, flydebroer og slæbested m.m.
• Drift og vedligehold af

  • 5 faste bøjer,
  • oppustelige bøjer,
  • mobile bøjer på stager
  • ankre og ankerliner
• Genanskaffelse af defekt eller mistet grej.

• Udlægning og bjærgning af de faste bøjer, hhv. forår og efterår

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial