Sammensætning

Udvalget består af minimum 3 medlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Udvalget vælger selv en kontaktperson, som refererer til et navngivet medlem af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 1. januar

Ansvar

Udvalget har ansvar for at sejlklubbens kapsejladser bliver afholdt i overensstemmelse med klubbens ønsker, herunder indbydelser, sejladsbestemmelser, præmier m.v. Udvalget kan disponere efter aftale med det navngivne bestyrelsesmedlem. Udvalget er budgetansvarligt.

Opgaver

Kapsejladsudvalget har følgende opgaver:
• Etablere og vedligeholde liste over personer, som kan/vil deltage ved kapsejladsarrangementer.
• Intern markedsføring af kapsejladsaktiviteterne overfor klubbens medlemmer
• Tilbyde relevant uddannelse i samarbejde med DS
• Rekruttere, uddanne og vedligeholde en kreds af hjælpere,
• Vedligeholde drejebog for stævner
• Opstille budgetter mv. for de enkelte stævner
• Opstille samlet årsbudget for kapsejladsaktiviteterne til brug for klubbens samlede budget i september
• Udarbejdelse af årsplan i september
• Udarbejde beslutningsreferat fra udvalgets møder
• Sikre udvikling og løbende evaluering af gennemførte kapsejladser.
• Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om kapsejlads, herunder også opdatering af informationer om de enkelte stævner (mailes til webmaster)
• Kontakt til andre klubbers kapsejladsudvalg med henblik på koordinering af stævner og ”lån” af personale.
• Sikre at mandagssejladserne kan afvikles

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial