Sammensætning

Udvalget består af minimum 3 medlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Udvalget vælger selv en kontaktperson, som refererer til et navngivet medlem af bestyrelsen.

 

Ansvar

Udvalget har ansvar for at iværksætte forskellige arrangementer, af primær social- og netværksagtig karakter for, men ikke udelukkende, sejlklubbens medlemmer henover året. Aktiviteterne skal tilgodese alle sejlklubbens medlemmer, men ikke nødvendigvis på én gang).

Aktiviteterne kan også forekomme som fælles tilbud for alle havnens brugere. Udvalget er budgetansvarligt.

Opgaver

  • Indhente forslag og ideer fra SSS´ medlemmer f.eks. fra diverse udvalg eller den årlige generalforsamling, til arrangementer i sejlklubben der fremmer socialt samvær og netværk blandt sejlklubbens medlemmer, havnens brugere og evt. lokalsamfundet.
  • Udarbejdelse af et årsbudget til godkendelse i september
  • Udarbejdelse af årsplan i september
  • Udvalget holder sig løbende orienteret om sejlklubbens og havnens aktiviteter og koordinerer arrangementer med relevante udvalg og bestyrelsen
  • Udarbejde beslutningsreferat fra udvalgets møder
  • Ansvar for opdatering vedr. arrangementer på hjemmesiden, inkl. kalender, og anden relevant information der handler om udvalgets arbejde (mailes til webmaster)
  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af drejebøger for tilbagevendende begivenheder
  • Rekruttering af hjælpere til arrangementer
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial