“STORT TILLYKKE til Snekkersten Skotterup Sejlklub …modtager af Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2019!”
23. marts 2019
Standerhejs 28. april kl 13:00
6. april 2019
Show all

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub 2019 – se Årsregnskab 2018

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset den 28. april kl 16:00 – 18:00

Agendaen vil følge vedtægternes bestemmelse om ordinær Generalforsamling.

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det foregående år
 • Fremlæggelse af regnskab for det foregående år og godkendelse at budget for igangværende år. Årsregnskab 2018
 • Forslag til vedtægtsændring:

I §11 ændres teksten ” Bestyrelsen består af 5 personer, – formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.” til: Bestyrelsen består af 5-7 personer, – formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 • Behandling af indkomne forslag, (Skal være bestyrelsen i hænde senest 14. april).
 • Fastsættelse af kontingent for næste periode 1. april 2020 – 30. marts 2021.
 • Valg af formand, Jørn Grankvist modtager ikke genvalg.
 • Valg af kasserer, John Bjørn Olsen modtager genvalg.
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Erik Magius (næstformand). Modtager genvalg
  • Jacob Hoffmann-Petersen. Modtager genvalg
  • Michael Melby indstillet af Ungdomsafdeling
  • Peter Tversted. Modtager genvalg
 • Valg af suppleanter
  • André Stokholm. Modtager genvalg
  • Oldermand indstillet af Smakkelauget
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Nuværende revisorer ønsker ikke genvalg
 • Eventuelt

Det reviderede regnskab for 2018 vil du finde på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen.

Indkomne forslag vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial