Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i

Snekkersten Skotterup Sejlklub 2022

Dato: 3. april 2022

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset søndag, den 24. april kl. 14.

Forinden – kl 13 – sætter vi standeren og byder på en øl/vand.

Kære «Navn», medl.nr «Nr»

Agendaen vil følge vedtægternes §8 om ordinær Generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
   3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse samt budget for det aktuelle år.
   4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
   5. Fastsættelse af kontingent.
   6. Valg af formand.
   7. Valg af kasserer.
   8. Valg af den øvrige bestyrelses 3-5 medlemmer.
   9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
   10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
   11. Eventuelt.

 

Endelig dagsorden udsendes efter afholdt bestyrelsesmøde i den kommende uge.

På vegne af bestyrelsen for Snekkersten Skotterup Sejlklub

Sven Riber

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial