Uddannelse til Yachtskipper af 3. grad

Yachtskipper af 3. grad er en videregående teoretisk uddannelse. Uddannelsen giver dig ret til at føre fritidsfartøjer op til 24 meter i Østersøen, Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlandskysten, samt ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have. Undervisningen leder frem til, at deltagerne føler sig parate til at tage del i eksamen 2021.

Kurset vil kun blive afholdt, hvis der er tilstrækkelig tilmelding.


Kursusindhold:

Følgende emner indgår i uddannelsen: Navigation,  Sømandskab og søsikkerhed, Meteorologi, Søret og Vagttjeneste


Forudsætninger :

Før indstilling til eksamen skal du have et duelighedsbevis.

Desuden skal du have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler samt demonstration af brandslukningsmidler og oppustelig redningsflåde. Denne del indgår ikke kurset, men er et selvstændigt kursus i søsikkerhed, som du skal have gennemgået. Vi er behjælpelige med at finde et søsikkerhedskursus. Denne kursusafgift vil andrage ca. 200 kr.


Hjemmearbejde:

Da eksamenskravene er markant højere end til duelighedsprøven, må du påregne en hel del hjemmearbejde. Hvis du vil vide mere om eksamenskravene, kan du læse mere herom på www.fritidssejler.dk, hvor der også er et eksempel på eksamensopgave og bedømmelse.


Hvornår:
  Kurset starter torsdag, den 4. november 2021 og undervisning er  kl. 19.00 til 21.30.

Der er ca. 23 undervisningsdage frem til eksamen.


Sted:
Sejlklubbens klubhus, Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten


Underviser:
Erik Magius

Undervisning: Vi bruger fortrinsvis de bøger, som anbefales i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse. Det er muligt, at en del af undervisningen foregår sammen med holdet til duelighedsprøven.


Undervisningsmateriale:

Navigation 1,2 og 4 af Jørgen Wittrup

Afmærkning af danske farvande

Sømandskab og kommunikation for yachtskippere af Leif Rosendahl

Div. pjecer fra Søsportens sikkerhedsråd

Himmel og Hav af Svend Albrechtsen

Søret for fritidssejlere

De internationale søvejsregler

Passer, kurslineal, parallellineal, transportør efter eget valg

Den endelige bogliste fastlægges først ved kursets start.


Eksamen:

Når du har gennemgået kurset, indstiller du dig til prøve, som aflægges for en af Søfartsstyrelsen godkendt censor.


Priser:  
Seniormedlemmer af SSS 2.500 kr. Andre voksne over 25 år 2.700 kr. Materialer: Ca 2.000 kr.

Prøvegebyr: 350 kr.  Kursus i søsikkerhed ca. 200 kr.

Spørgsmål: Ring til Erik Magius 40 14 64 44


Tilmelding: 
Tilmelding til yachtskipper af 3. grad foregår ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket. Alle felter markeret med * skal udfyldes.

Tidsfrist: Tilmelding senest den 21. oktober 2021.

SEND
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial