home – CUP 2017

søndag, 3. september fra kl 08-17 for Feva XL, Zoom 8, Tera og A, B og C-optimister.

Stævnet er tænkt uformelt med fokus på at det skal blive en dag med god stemning, og gode kapsejladser med plads til både de mindre rutinerede sejlere og de mere øvede. Om eftermiddagen vil der blive plads til hygge hvor vi byder på lidt let mad og en is til sejlerne mens der slappes af efter dagens sejladser.

Vi gentager formatet fra forårets stævne!

Som noget nyt i år byder vi velkommen til et nyt og anderledes sejladsformat!
Vi vil gerne gøre sejlads mere tilskuervenligt og dermed give forældre, sponsorer og andre endnu mere indblik i hvad kapsejlads i realiteten er og hvor sjovt det kan være. Sejlerne oplevede f.eks. til vores stævne i foråret at der var en 200 meter lang “bølge” som tilskuerne lavede for at fejre de unge sejlere kom i mål.

Sejladsbestemmelser Home Cup 2017

Tusind tusind tak …. virkelig en fornøjelse at afholde stævne med jer. Vi har fået SÅ meget positiv feedback. Alene i dag har jeg modtaget to mails med tak!! Så noget gør vi rigtigt. Jeg føler mig også ret overbevist om, at der ikke er andre 1-dags stævner med 89 deltagere i kongeriet (inkl. de tidligere kolonier og Grønland).

Det var hårdt arbejde både i forberedelse og afvikling. Men jeg synes på alle måder, det har været det værd. Og det er en fornøjelse at se hvordan ALLE tager ansvar. Det tror jeg er ret unikt for vores klub. Nu kan vi sætte os lidt tilbage og nyde andre klubbers stævner inden klubmesterskab senere på året som jo heldigvis er et lidt mindre arrangement.

Med sejler hilsener

Christian Stahl
Ungdomstræner

RESULTATER fra home CUP 2017

Zoom8

FevaXL

OptiA

OptiB

OptiC

Medal Race resultater

24. juni til 29. juni 2017 OPTIMIST CLINIC

For år tilbage kaldte vi det “sejlerlejr” – det er stadig det samme koncept med koncentreret træning, dyrkning af socialt samvær og godt kammeratskab 🙂

Se de to siders omtale af vor sejlklub i Helsingør Dagblad HD30juni2017Clinic

Søndag den 28. maj 2017 for Feva XL, 29’er, Zoom 8, Tera og A, B og C-optimister.
Stævnet er tænkt uformelt med fokus på at det skal blive en dag med god stemning, og gode kapsejladser med plads til både de mindre rutinerede sejlere og de mere øvede. Om eftermiddagen vil der blive plads til hygge hvor vi byder på lidt let mad og en is til sejlerne mens der slappes af efter dagens sejladser.

NYT i 2017!

Som noget nyt i år byder vi velkommen til et nyt og anderledes sejladsformat!
Vi vil gerne gøre sejlads mere tilskuervenligt og dermed give forældre, sponsorer og andre endnu mere indblik i hvad kapsejlads i realiteten er og hvor sjovt det kan være. Vi deler derfor dagen op i to:

 • Indledende udtagelse som er traditionelle kapsejladser som foregår på en trapezbane
 • ”Medal Race” for de bedste 5 både i hver klasse

Vi er selvfølgelig meget afhængig af vejr og vind for at kunne gennemføre ovenstående. Vi planlægger at indledende udtagelse er en serie på 4 kapsejladser med en fratrækker (3 sejladser og 1 fratrækker for C-sejlere). De afvikles mellem kl. 10 og 14. Kl. 14.30 startes Medal Race op. Til Medal Race medtager man sin placering i point fra indledende udtagelse. Dvs. den bedst placerede sejler medtager 1 point, nummer 2, 2 point osv. Medal Race er derfor ligeså afgørende som indledende udtagelse.

Rent praktisk planlægger vi med at Medal Race startes indefra havnen med start og mållinje mellem molehoveder. Dvs. forældre, sejlere som ikke er videre og andre interesserede vil kunne stå på molen og følge direkte med i starten. Da vi ikke kender vindretning på dagen vil man således kunne risikere at starte på f.eks. halvvind. Alle Medal Races vil dog indeholde såvel kryds som læns af en hvis længde for dermed at kunne sikre et fair race.

Det bliver den proffesionelle sejler Jesper Radich som fra molen vil være kommentator og bringe tilskuere up-to-date omkring placeringer etc. Så alle kan følge med.

Umiddelbart efter Medal Race afholdes præmieoverrækkelse og der vil være præmier til hver tredje startende båd i hvert felt.

Vi håber i vil syntes om det nye koncept som vi afprøver og støtte op om en festlig dag på Snekkersten havn.

Program:

Kl. 08.00 Registrering (udlevering af sejladsbestemmelser eller hentes på hjemmesiden)

Kl. 09.00 Skippermøde ved klubhuset

Kl. 09.55 Varselssignal for første sejlads

Kl ??.?? Frokost på land for C sejlere

Kl. 14.30 Finale – Medalrace

Kl. 16.00 Forventet Præmieoverrækkelse ved klubhuset

Se mere på www.sssejlklub.dk.

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder “Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller”.

Da der skal være plads til de urutinerede sejlere, vil det være tilladt for følgebåde at bistå de bageste liggende både (kun C-optimister) med gode råd og lidt hjælp. Følgebådene fra Snekkersten Sejlklub vil bistå med dette for at tilsikre at alle kommer med rundt.

Der er slæbested i havnen med mulighed at søsætte følgebåde fra landevejstrailer.


Husk at Deltager og Betaler typisk ikke er samme person. Fjern derfor markering i det felt ved registrering af deltager.

 CUP

ÅRETS FØRSTE RANGLISTE KAPSEJLADS
Snekkersten Skotterup sejlklub fik flotte resultater med hjem ved årets første rangliste kapsejlads, som blev afholdt af Yatchklubben Furesø i sidste weekend. Især var glæden stor hos brødrene Frederik og Marius Regan Melbye

Kære forældre til børn i ungdomsafdelingen,

Vi er nu godt i gang med teori for Zoo, Feva og Opti. Herligt at have jeres børn! God entusiasme og også rart at vi i år kan undervise de øvede (Feva, Zoom og kapsejlende optier) på et lidt avanceret niveau hvor de lærer regler, vind, rummer/skralder osv.

Jeg har vedlagt vores kalender. Her er særligt fire datoer i nærmeste fremtid som i alle skal være opmærksomme på og hvor i forventes at deltage:

 • Søndag den 23. april kl. 10: Jolleklargøring og standerhejsning
 • Tirsdag den 25. april kl. 18: Forældremøde
 • Lørdag den 29. april kl. 20-21.30: Kæntringsøvelse i svømmehal (relativt nye optibørn)
 • Tirsdag den 2. maj kl. 17: Første gang på vandet

Til de helt nye: Husk også vores Facebook gruppe . Jeg prøver altid at udsende både på mail og der.

Med sejler hilsener

Christian Stahl

Optimistjolletræner

tlf. 5157 8333

Kære Alle,

Tusinde tak for sidst. Det var en god aften med gode beslutninger trods den noget ophedede debat omkring sponsorarbejde til sidst. Jeg kan forstå at det siden er landet på en rigtig fin måde. Det helt centrale er de planer vi lagde for vores sæson! De er stadig super gode og vi glæder os til sæsonen. Jeg har vedlagt præsentationen.

Vigtigt: Vi aftalte jo at mødes månedligt i udvalget – altså den forsamling vi var sidst. Det bliver første tirsdag hver måned kl. 19 startende tirsdag den 4. april. Vel mødt. Jeg inviterer også i Outlook til dem som er til sådan noget.

Med sejler hilsener

Christian Stahl

Kære SSS Feva/Zoom sejlere,

Som i har hørt er vi jo ved at lave et super fedt setup sammen med Sletten, Espergærde og Helsingør omkring fælles træning i sæsonen (april til oktober) for Feva, Tera og Zoom. Vi kommer formodentligt til at starte hos os efter påske og køre den første måned her sammen med de andre klubber. Tror vi rammer omkring 20 sejlere fordelt på 6-7 Feva og og 5-6 Zoom. Vi vil rigtigt gerne gøre det til et super ungdomsmiljø som i ejer!!! Vi støtter op med rammerne og planlægger træner/træning men i skal være meget med til at forme den sociale del omkring sejladsen.

Se vores konceptbeskrivelse som den er nu.

Nogle vigtige detaljer:

 • I modtager en e-mail fra Holdsport/Lars Gandrup Petersen omkring oprettelse på Holdsport. Holdsport kender nogen af jer måske? Det er et gratis værktøj som vi kan bruge til at planlægge træning og udsende information (SMS/e-mail). I SKAL oprette jer her og downloade app til jeres telefon. I kan sagtens have flere e-mails derinde så jeres forældre også modtager information.
 • Vi planlægger at sejle hver tirsdag og torsdag i sæson. Tirsdag bliver primært træning og torsdag primært kapsejlads. Tirsdags træningspas bliver godt langt så i også kan spise sammen og har god tid på land.
 • Lørdag den 1. april planlægger vi at mødes alle sammen i Espergærde Sejlklub. Først sejler vi lidt og så laver vi fælles mad om aftenen. Vi skal nok komme tilbage med flere detaljer når vi nærmer os.
 • Vi er også i gang med at lave en Facebook gruppe. Udfordringen er dog navnet… Vi har ikke fundet på et godt navn til vores fællestræning endnu! Alle gode forslag modtages gerne.

Vi glæder os til en super sæson.

Med sejler hilsen

Christian Stahl

Jolletræner

Træning i Sundet 2017 for Zoom8, Feva & Tera

 

Idéen bag konceptet:

Idéen til træning på tværs af klubberne opstod ved en tilfældighed: Min datter sejlede sit første Zoom- stævne efter hun havde skiftet fra optimistjollen. Ved stævnet i Espergærde mødte jeg Christian Stahl, der gik med tanker om at indkøbe en Zoom-jolle til sin søn. Min datter Caroline var ofte alene til træning i sin Zoom-jolle sammen med optimisterne, og derved overladt til sig selv, og Christian havde samme bekymring om sin søns kommende jolleskifte, da han også vil være alene i sin Zoom-jolle i Snekkersten.

Det er vores erfaring, at Zoom-sejlere er nødt til at skifte til Furesøen for at få kvalificeret træning. Furesøen er en rigtig god klub med gode træningstilbud, dog ønsker vi som klub at fastholde vores børn længere end mens de sejler optimistjolle.

Så for at undgå klubskifter og for at vores børn fortsat kan have glæde af at sejle i deres lokalområde, opstod idéen med træning på tværs af klubberne.

Konceptet:

Nedenstående koncept omhandler et træningssamarbejde mellem Espergærde Sejlklub, Snekkersten Skotterup Sejlklub, Helsingør Amatør Sejlklub og Sletten Bådeklub. Vi ønsker ligeledes Nivå Bådelaug med i dette samarbejde, hvis de har lyst.

I alle ovenstående klubber har vi oplevet at vi har mistet en del af vores teenagemedlemmer efter skiftet fra optimistjollen. Især for dem, som har ønsket at sejle enmandsjolle, har der stort set ikke været noget tilbud i det nordlige Øresund i mange år. Der har været Feva-aktivitet, men med maksimalt 3-4 joller i hver klub. Dansk Sejlunion arbejder primært på at få sejlere mod Laser-jollen (for enmandsjoller) og 29’er (for tomandsjoller). Disse joller leder mod OL og giver derfor mening i den sammenhæng, men vores erfaring omkring teenagesejlere er dog, at ikke alt nødvendigvis behøver at lede mod OL klasser. En del optimistsejlere dropper ud af optimistjollen omkring B-sejler niveau, enten fordi at de er startet sent og dermed er blevet for store, eller fordi de finder ud af at kapsejlads på højt plan ikke er det rigtige for dem.

Vi vil gerne lave et tilbud, som dels understøtter dem, og dels understøtter de sejlere, som har været A-sejlere men ikke helt er klar til hverken Laser eller 29’er.

Ved at samarbejde på tværs af klubberne kan vi opbygge en kritisk masse af sejlere, som vil højne kvaliteten i træningen samt styrke det sociale fællesskab mellem sejlerne på tværs af klubberne. Dette er vigtigt at nævne, da flere undersøgelser viser at det netop er det sociale aspekt, som fastholder de unge i foreningslivet.

Samtidig vil vi bedre kunne samarbejde omkring trænerne, som desværre er en manglevare i Sundets klubber, og give en bedre udnyttelse af de trænere, der er til rådighed.

Træning skal gå på skift mellem klubberne, typisk vil vi være i en klub i en måned af gangen for at undgå for meget jolletransport. Alt grej skal opbevares i den arrangerende klub.

Det skal tilstræbes, at træning ligger samtidigt med optimistsejlerne for at synliggøre overfor alle at der er muligheder for at fortsætte i sejlsporten efter skiftet fra optimisten. Vores teenage-sejlere vil derfor skulle fremstå som rollemodeller for juniorsejlerne i klubben. Træning vil derfor ligge hver tirsdag og torsdag.

Det er planen også at arrangere weekend-træningscamps eller enkeltdagstræning i weekender. Der er bl.a. allerede nu lagt billet ind på NN camp for Zoom8 i juni, som optakt til det kommende VM i Raa.

Da sejlerne vil kende hinanden på tværs af klubber vil det være oplagt at tage til stævner sammen, dog vil sejlerne stille op for deres egen klub. Vi vil tilstræbe at arrangere fælles transport, overnatning mv. til stævner – alt sammen for at styrke det sociale.

De tilknyttede trænere vil ligeledes skulle deltage i stævnerne.

Samarbejdet omkring stævnerne vil begrænse brugen af RIBs og andet udstyr, da vi vil deles om dette udstyr til stævner.

Kort sagt er vi ikke i tvivl om et samarbejde på tværs af klubberne er vejen frem, hvis vi skal fastholde interessen for sejlsport og tilbyde vores sejlere høj kvalitet til træning samt øge de sociale bånd mellem sejlerne.

 

Jolletyper inkluderet i samarbejdet:

 • Zoom8
 • Tera
 • Feva

 

Økonomi:

Vi vil prøve at begrænse arbejdet omkring økonomi mest muligt på tværs af klubberne. Derfor vil det på skift være den arrangerende klub, der stiller deres havnefaciliteter og udstyr til rådighed for de fælles træninger. Trænerlønninger vil blive delt ligeligt mellem de deltagende klubber. Det forventes, at der er en træner tilknyttet Zoom og en træner tilknyttet Feva, da dette vil give højest faglige niveau.

Udgifter til trænerne i forbindelse med stævner også vil blive delt mellem de deltagende klubber.

Sejlerne vil stadig bevare deres medlemskab i de enkelte klubber og betale kontingent der.


Status:

Vi har indtil nu afholdt to opstartsmøder, hvor Sletten Bådeklub, Snekkersten Skotterup Sejlklub, YF og Espergærde Sejlklub har deltaget.

YF har indtil nu ikke vist interesse for at indgå i et sådant samarbejde, da de selv har kritisk masse, men vi håber naturligvis at de på sigt vil vise interesse for vores koncept.

Der skal oprettes en Facebook profil for denne fælles træning og der skal oprettes en Holdsport profil, hvor de deltagende sejlere skal tilmeldes.

Vi planlægger træningsstart den første weekend i april, hvor vi lægger ud med en heldagstræning.

Træning vil foregå tirsdage og torsdage fra uge 16 til og med uge 41.

Næste opstartsmøde vil blive afholdt d. 27. februar kl 19.00 i Espergærde.

Kontaktpersoner:

Lars Gandrup Petersen – Sletten Bådeklub – lgp@clipper-group.com

Niels ole Sloth – Sletten Bådeklub – niels@assurancepartner.dk

Peter Pejtersen – Espergærde Sejlklub – peter.pejtersen@gmail.com

Lars Korsbæk Breum – Espergærde Sejlklub – lkbreum@hotmail.com

Christian Stahl – Snekkersten Skotterup Sejlklub – christian@stahl-family.com

Henrik Obel – Helsingør Sejlklub – henrik@o2design.dk

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial