Et brag af et stævne og en fantastisk stemning. Med hele 70 tilmeldte sejlere kan vi med rette kalde det for ét af Danmarks største éndags jolle-stævner. Deltagende bådtyper: Zoom8, Optimist, FevaXL, 29’er.

Dommeren giver her en evaluering af sejladserne før præmieoverrækkelsen.

Sejlertøjbørs

Snekkersten Skotterup Sejlklubs ungdomsafdeling inviterer til

Home-Cup 2016

søndag den 4. september 2016 for Feva XL, 29’er, Zoom 8, A, B og C-optimister.

Stævnet er tænkt uformelt med fokus på at det skal blive en dag med god stemning, og gode kapsejladser med plads til både de mindre rutinerede sejlere og de mere øvede. Om eftermiddagen vil der blive plads til hygge hvor vi byder på lidt let mad og en is til sejlerne mens der slappes af efter dagens sejladser.

Program:

Kl. 08.00 Registrering (udlevering af Sejladsbestemmelser Home Cup 2016 eller hentes på hjemmesiden)

Kl. 09.00 Skippermøde ved klubhuset

Kl. 09.55 Varselssignal for første sejlads

Kl ??.?? Frokost på land

Kl. 15.00 Der gives ikke varselssignal efter dette tidspunkt

Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse ved klubhuset

Se mere på www.sssejlklub.dk.

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder “Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller”.

Da der skal være plads til de urutinerede sejlere, vil det være tilladt for følgebåde at bistå de bageste liggende både (kun C-optimister) med gode råd og lidt hjælp. Følgebådene fra Snekkersten Sejlklub vil bistå med dette for at tilsikre at alle kommer med rundt.

Der er slæbested i havnen med mulighed at søsætte følgebåde fra landevejstrailer.

LuftforoHavnUSS

 

Tilmelding her

Husk at Deltager og Betaler typisk ikke er samme person. Fjern derfor markering i det felt ved registrering af deltager.

https://sssejlklub.nemtilmeld.dk/2/

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial