Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i

Snekkersten Skotterup Sejlklub 2021

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset den 31. oktober kl. 14.

Forinden – kl 13 – stryger vi standeren og byder på en pølse m/brød + en øl/vand.

 

Agendaen vil følge vedtægternes bestemmelse om ordinær Generalforsamling.

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det foregående år
 • Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget for igangværende år
 • Behandling af indkomne forslag (mail til formand@sssejlklub.dk)
 • Fastsættelse af kontingent for næste periode 1. april 2022 – 31. marts 2023
 • Valg af formand, Sven Riber modtager genvalg
 • Valg af kasserer, John Bjørn Olsen modtager genvalg
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Erik Magius (næstformand) modtager genvalg
  • Michael Melby indstillet af Ungdomsafdeling
  • Peter Tversted, modtager genvalg
  • Lene Boysen, modtager genvalg
 • Valg af Suppleanter
  • Andrè Stokholm, modtager ikke genvalg
  • Oldermand Anne-Marie Avlund indstillet af Smakkelauget

Bestyrelsen foreslår følgende til nyvalg

 • Oliver Cortes
 • Lasse Hinke

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Morten Høst og Jan Isholm Petersen

 

 • Eventuelt

 

Det reviderede regnskab for 2020 vil du finde på hjemmesiden én uge før generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen for Snekkersten Skotterup Sejlklub

 Sven Riber

 

 

—-

Til kalenderen 2022:

Både søsættes med efterfølgende standerhejsning 17. april 2022 Kl. 13:00.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial