Praktisk sejlads om sommeren

Skolesejlads er et tilbud til dig om at lære at sejle en sejlbåd på betryggende vis, herunder også vedligeholdelse af båden og udstyr samt at blive bevidst om sikkerhed til søs, og at udvise godt sømandskab.

Alle sejlerhold undervises i henhold til certificeringen og Dansk Sejlunions skoleprogram, der som minimum opfylder Sofartsstyrelsens krav til den praktiske duelighedsprøve.

Som nævnt foregår undervisningen i vores skolebåd, hvor du sejler én aften om ugen sammen med 2 andre elever og en instruktør i månederne maj – juni – august – september. Vi sejler mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og du kan komme til at sejle én af ugedagene. Når du tilmelder dig, kan du ønske hvilken aften, du foretrækker at sejle. Men jo mere fleksibel du er, jo nemmere er det for dig at få en plads. Der er ca 15 sejleraftener for hvert hold om året. Sæsonen afsluttes med, at båden tages på land, rigges af for vinteren, samt et socialt arrangement med overrækkelse af diplomer til dem, der har afsluttet den samlede sejlerskoleuddannelse.

Den samlede uddannelse strækker sig over 2 somre, hvor første år har fokus på dig som gast på båden og andet år med dig som skipper.

Undervisningen det første år starter naturligvis med praktiske informationer, bl.a. påklædning og redningsvest, sikkerhed ombord, bådens indretning, og hvad de forskellige dele hedder på båden.

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale, som p.t. er “Elevens logbog og Checkliste” (primært til 1. års sejlads) og bogen “Gast – Kom godt i gang med sejlads”.

Når du skal sejle medbringer du varmt tøj, regntøj og redningsvest.

Uddrag af pensum, krav og discipliner for sejlerkurset:

 • Klargøring og tilrigning af båd, inkl valg af sejlføring til aktuelt vejr og vind
 • Bådens og riggens benævnelser
 • Binde de nødvendige knob for håndtering af tovværk, såsom fortøjning, skøder etc.
 • Styre båden på alle halser (vinden fra forskellige vinkler)
 • Udføre stagvendinger, bomnning og andre kursændringer for at sejle i en valgt retning
 • Trimme sejl til den givne vindretning
 • Planlægge og udføre havnemanøvre for sejl
 • Udføre mand-over-bord manøvre for sejl
 • Sejle efter kompas
 • Rebe sejl og håndtere båden i hårdt vejr ca 10 m/s
 • Udføre opankring, og fortøjning til pæl, bøje og bro/kaj
 • Natsejlads
 • Klargøre og anvende motor

Kendskab til almindelige sikkerhedsregler til søs, og sikkerhedsudstyrets anvendelse.

Du tilmelder dig ved at udfylde denne tilmeldingsblanket. Alle felter markeret med * skal udfyldes. Du skal være medlem af sejlklubben.

SEND
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial