Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 15. november 2016 kl. 19:00 i klubhuset

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub.

Dagsorden:
I henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt budget for 2017
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at kontingenter og brugergebyr, som hidtil, pristalsreguleres efter nettoprisindekset, september til september.
 6. Valg af formand
  Bestyrelsen foreslår André Stokholm, der modtager genvalg
 7. Valg af kasserer
  Bestyrelsen foreslår Karl Johan Andersen, der modtager genvalg
 8. Valg af bestyrelsens øvrige 3 medlemmer.
  Bestyrelsen foreslår Martin Bjørk-Olsen (formand for ungdomsudvalget). Martin indstilles af Ungdomsafdelingen på det årlige møde med ungdomssejlerne og deres forældre.
  Bestyrelsen foreslår Markus Plank, der modtager genvalg.
  Bestyrelsen foreslår Helle Vibeke Larsen, der modtager genvalg.
 9. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen
  Bestyrelsen foreslår Lene Svendsen Borra, der modtager genvalg.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  Bestyrelsen foreslår Peter Tversted og Peter Bang, som begge modtager genvalg.
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Det reviderede regnskab for 2015 finder du her ->

Indkomne forslag og det reviderede regnskab for år 2015 vil være tilgængeligt i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen byder sejlklubben på pølse- og ostebord.

Vel mødt !
Bestyrelsen

Årsregnskab for 2015

AArsregnskab2015

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial