Undervisning i navigation (Duelighedsbevis)

Igen i år gennemfører Snekkersten Skotterup Sejlklub undervisning i navigation. Undervisningen leder frem til den af Søfartsstyrelsen kontrollerede ”Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere”.

Kurset lægger grundstenen for sejleruddannelse og godt sømandskab. Kurset henvender sig til nye såvel som mere erfarne sejlere, der ønsker at lære grundlæggende navigation og søvejsregler, hvor bl.a. brandbekæmpelse og søsikkerhed er en del af kurset. Alle kan deltage såvel medlemmer af sejlklubben som ikke-medlemmer. For at kunne gå til prøve skal man dog være fyldt 15 år.

Hvornår:  Kurset starter mandag den 30. oktober 2023 – undervisning fra kl. 19.00 til 21.30

Der er ca. 23 undervisningsdage frem til eksamen, som er planlagt til foråret 2024.

Sted: Sejlklubbens klubhus, Strandvejen 71 C, 3070 Snekkersten. Her finder eksamen også sted.

Underviser: Erik Magius

Undervisning: Vi bruger fortrinsvis de bøger som anbefales i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse. Der tilbydes tillige diverse adspredelse i undervisningen i form af gæsteforelæsning, udflugter og natsejlads.

Undervisningsmateriale:

Duelighedsbogen, Weilbach

Søvejsregler, sidste udgave

Afmærkning af danske farvande

Dansk søkort 100 ”Kattegat”

Passer, kurslineal, parallellineal, transportør efter eget valg

Den endelige bogliste fastlægges først ved kursets start.

Eksamen:  Ca. 1 times skriftlig prøve i navigation, efterfulgt af en individuel mundtlig prøve i søvejsregler, navigation og sikkerhed. Eksamen vil finde sted medio marts 2024.

For at erhverve duelighedsbeviset, skal såvel den teoretiske prøve bestås (skriftlig og mundtlig) samt en prøve i praktisk sejlads for motor. Undervisningen i praktisk sejlads foregår til foråret i sejlklubbens motorbåd, og starter først når den teoretiske eksamen er bestået.

Priser:  Seniormedlemmer af SSS 2.500 kr. Andre voksne over 25 år 2.700 kr. Juniormedlem af SSS 1.100 kr. Junior ikke-medlem 1.300 kr.

Materialer: Ca 700 kr.

Prøvegebyret er ca 350 kr.

Praktisk sejlads:  200 kr. Gratis for juniormedlemmer af SSS

Tilmelding: Tilmelding til duelighedsprøve og navigationsundervisning foregår ved at udfylde tilmeldingsblanketten på denne side. Alle felter markeret med * skal udfyldes.

Tidsfrist: Tilmelding senest den 24. oktober 2023. 

SEND
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial