Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i

Snekkersten Skotterup Sejlklub 2024

Dato: 15. april 2024

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset mandag, den 15. april kl. 19.

Agendaen vil følge vedtægternes §8 om ordinær Generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
   3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse samt budget for det aktuelle år.
   4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
   5. Fastsættelse af kontingent.
   6. Valg af formand.
   7. Valg af kasserer.
   8. Valg af den øvrige bestyrelses 3-5 medlemmer.
   9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
   10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
   11. Eventuelt.

 

Endelig dagsorden udsendes efter afholdt bestyrelsesmøde i den kommende uge.

På vegne af bestyrelsen for Snekkersten Skotterup Sejlklub

Peter Sørensen

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial