Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i

Snekkersten Skotterup Sejlklub 2019

 

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset den 28. april kl 16:00 – 18:00

 

Agendaen vil følge vedtægternes bestemmelse om ordinær Generalforsamling.

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det foregående år
 • Fremlæggelse af regnskab for det foregående år og godkendelse at budget for igangværende år.
 • Forslag til vedtægtsændring:

I §11 ændres teksten ” Bestyrelsen består af 5 personer, – formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.” til: Bestyrelsen består af 5-7 personer, – formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 • Behandling af indkomne forslag, (Skal være bestyrelsen i hænde senest 14. april).
 • Fastsættelse af kontingent for næste periode 1. april 2020 – 30. marts 2021.
 • Valg af formand, Jørn Grankvist modtager ikke genvalg.
 • Valg af kasserer, John Bjørn Olsen modtager genvalg.
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Erik Magius (næstformand). Modtager genvalg
  • Jacob Hoffmann-Petersen. Modtager genvalg
  • Michael Melby indstillet af Ungdomsafdeling
  • Peter Tversted. Modtager genvalg
 • Valg af suppleanter
  • André Stokholm. Modtager genvalg
  • Oldermand indstillet af Smakkelauget
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Nuværende revisorer ønsker ikke genvalg
 • Eventuelt

 

Det reviderede regnskab for 2018 vil du finde på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen.

Indkomne forslag vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vel mødt!

 

Efter afsluttet generalforsamling vil vi kl. 18:00 byde på en bespisning til alle fremmødte, men vi vil gerne kende antallet af de interesserede, så derfor vil vi gerne registrerer jeres interesse ved en returmail på denne indkaldelse. Skriv blot JA og 1 el 2 personer.

 

 

Standerhejsning 28. april Kl. 13:00

 

Alle er velkommen til vores traditionsrige standerhejsning, hvor der bliver mulighed for at råbe et trefoldigt hurra for klubben efter formandens tale. Her vil han som sædvanligt ønske for alle, at det bliver en sæson som sidst. Derefter vil standeren glide til tops for at markere at sæsonen et startet.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial