Hvad er brugergebyr ?

Brugergebyret giver mulighed for at bruge Klubhuset og – efter et år – at kunne leje Klubhuset til private arrangementer i vinterperioden.

ALLE interessenter omkring Snekkersten Havn betaler brugergebyr – Havnepladshavere, interessenter opførte på Ventelisten og medlemmer af Fiskerlauget.

2022 takst for brugergebyr er kr 420,-

Er du medlem af Snekkersten Skotterup Sejlklub betaler du allerede brugergebyr, idet det er inkluderet i medlemskabsprisen. Se her medlemstakster.

Alle medlemmer over 25 år, der har betalt kontingent / brugergebyr i mindst et år forud for låneaftalen, kan efter forudgående aftale med klubhusets administrator låne klubhuset til private arrangementer i perioden 1. november til 31. marts. Sejlklubben’s, Fiskerlauget’s og Fonden Snekkersten Havn’s arrangementer går forud for ethvert privat arrangement.

For at låne klubhuset skal der fremsendes en ansøgning til klubhusadministrator. For klubhusets anvendelse føres en kalender på klubbens hjemmeside og en kopi er ophængt på opslagstavlen i klubhuset. Kun bookingchefen må notere/reservere arrangementer i kalenderen.

Når klubhuset udlånes til private arrangementer, tilsendes ansøgeren en bekræftelse/låneaftale vedhæftet de gældende bestemmelser. Dette kan dog tidligst ske 3 måneder før lånedatoen. Låneaftalen er først gældende når lånegebyret er indbetalt. Seneste indbetaling er 14 dage før lånedatoen.

Klubhusudvalget er berettiget til, i helt særlige tilfælde, at aflyse ethvert privat arrangement, såfremt det tjener den almene interesse blandt foreningerne på havnen. I sådanne tilfælde tilbagebetales alene det erlagte gebyr for lån af klubhus. Sejlklubben hæfter således ikke for udgifter eller tab af nogen art, som brugeren måtte lide i forbindelse med en aflysning. Aflysninger skal meddeles låneren senest 30 dage før den aftalte lånedato.

Borddækning, udsmykning m.m.  kan påbegyndes samme dag kl. 14:00. Klubhuset skal afleveres ryddet og i rengjort stand næste dag senest kl. 11:00.

Viskestykker, håndklæder og lignende skal selv medbringes. Brug af klubhusets vaskemaskine indgår ikke i låneaftalen.

For evt. anvendelse af elektriske varmekanoner på terrassen, betales et særskilt forbrugsgebyr efter aftale med klubhusadministratoren.

Brugeren skal være til stede under hele arrangementet, og må kun benytte klubhuset til egne og nærmeste families arrangementer (ægtefælle/partner og børn under 26 år). Brugeren må ikke låne klubhuset til tredjemand eller benytte det til tredjemands arrangementer.

Der skal udvises størst mulig omsorg for lokaler, installationer, inventar og service.

Undgå støjende adfærd på havnen og vis hensyn til havnens installationer, gæstende sejlere og genboer. Musik skal ophøre senest kl. 02:00.

Medlemmer af bestyrelsen og klubhusudvalget kan afbryde ethvert arrangement, såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes. Brugeren er således forpligtet til at efterkomme anvisninger og påbud.

Brugeren hæfter for eventuelle skader på klubhus, inventar og omgivelser.

Ovenstående betingelser er ubetinget gældende, medmindre brugeren har truffet særlig og anden skriftlig aftale med klubhusadministratoren.  Ordensreglerne for brug af klubhus skal ubetinget overholdes, og ved overtrædelse bortfalder retten til fremtidig lån.

Snekkersten Skotterup Sejlklub

Bestyrelsen

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial