Sammensætning

Udvalget består af minimum 3 medlemmer. Udvalgsmedlem-merne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Udvalget vælger selv en formand, som refererer til et navngivet medlem af bestyrelsen. Webmasteren er født medlem i udvalget. Udvalget skal være på plads senest 1. januar

Ansvar

Udvalget har ansvar for sejlklubbens interne og eksterne kommunikation. Udvalget er budgetansvarligt.

Opgaver

• Udarbejdelse af årsplan for udvalget arbejde i september
• Udarbejdelse af budget i september
• Udarbejde beslutningsreferat fra udvalgets møder
• Udvalget skal koordinere ”sponsorplads” på hjemmesiden med arrangements- og sponsorudvalget
• Udarbejde, implementere og evaluere kommunikationsstrategien
• Formidle kontakt til pressen.
• Annoncering.
• Synliggørelse af sejlklubben i aktuelle medier.
• Opfølgning efter afholdte arrangementer, f.eks. eftersendelse af resultater, billeder m.m.
• Hjemmeside – opdatering med seneste nyt.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial