Sammensætning

Udvalget består af minimum 3 medlemmer. Udvalgsmedlem-merne vælges i forbindelse med det årlige medlemsmøde. Udvalget vælger selv en formand, som refererer til et navngivet medlem af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 1. januar

Ansvar

Udvalget har ansvar for sejlklubbens klubhus, herunder indvendig vedligehold. Udvalget kan disponere efter aftale med det navngivne bestyrelsesmedlem. Udvalget er budgetansvarligt

Opgaver

• Udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejde i september
• Udarbejdelse af budget i september
• Udarbejde beslutningsreferat fra udvalgets møder
• Drift og vedligehold af klubhuset
• Sikre at klubhuset bliver rengjort
• Sikre at brugere af huset ved hvem de skal henvende sig til hvis der observeres fejl og mangler.
• Sikre at lånere/lejere kender betingelserne for brugen af klubhuset.
• Indkøb af div. rengørings artikler og service
• Administrere brugernes bookning af klubhuset
• Opdatering af klubhuskalenderen

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial