Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 05/04/2018
17:00 - 21:00

Lokation
Sejlklubben

Kategori


Indkaldelse til Alment møde

Torsdag, den 5. april 2018 kl. 19:00 i sejlklubbens lokale

 

Dagsorden iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2)

 

  1. Formanden aflægger beretning

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab – ligger på Snekkersten Havns hjemmeside

 

  1. Indkomne forslag til beslutninger

 

  1. Meddelelse om de af Helsingør Byråd (eller andre) udpegede bestyrelsesmedlemmer (Flemming Bech og Jørgen E. Hansen)

 

  1. Valg af3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Erling Hansen, Peter Bang og Ole Johansen

 

  1. Valg af 2 suppleanter: På valg er André Stokholm og Michael Melbye

 

  1. Revision: På valg er Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerskab

 

  1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

 

Fonden Snekkersten Havns vedtægter §  6:

 

Almene møder for havnepladshaverne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til    fondens bådpladshavere til den af dem til fonden oplyste adresse / mailadresse.

Ordinært alment møde for havnepladshaverne adholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Det almene mødes beslutninger er vejledende for bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial