*OBS* Seneste nyt fra Dansk Sejlunion
16. april 2020
Standeren er sat …
24. april 2020
Show all

Corona-situationen: Hvad betyder det for sejlklubber og sejlere?

Opdateret 20. april. Dansk Sejlunion har ændret anbefalingerne til sejlklubberne om, hvordan de bør forholde sig under corona situationen. Det sker både i lyset af den seneste tids mere positive signaler fra myndighederne og et betydeligt ønske fra sejlklubber og sejlere om at komme i gang med forårssæsonen. Derudover bygger anbefalingerne på en grundig drøftelse med repræsentanter for andre udendørsidrætter og DIF. Dansk Sejlunion opfordrer til, at sejlere og sejlklubber gør, hvad de kan, for at undgå smittespredning ved at følge de retningslinjer, som findes i denne artikel.

Det er Dansk Sejlunions vurdering, at sejlklubberne nu kan nærme sig de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har udstukket for aktiviteten i samfundet i øvrigt. Det handler fx om rådet om at holde 2 meters afstand til andre og forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end 10 personer.

Indendørs

Dansk Sejlunion anbefaler fortsat at holde klubhusene helt lukkede og kun give begrænset adgang til, at få personer (fx 1-2) ad gangen kan hente udstyr, både eller lignende i materielrum, bådhaller o.lign. Vær opmærksom på, at nogle kommuner fortsat kræver, at deres bygninger forbliver helt lukkede.

Sejlunionen anbefaler også generelt at holde toiletter, bad og omklædningsrum lukkede. Det vil sige, at man skal møde op omklædt.

Udendørs – på havnen

Forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer skal overholdes. Forældre og trænere tæller med. Hvis der er behov for, at flere end 10 sejlere eller surfere tager på vandet fra samme havn, strand eller slæbested, bør klubberne planlægge dette, så der hverken ved tilrigning, søsætning eller hjemkomst bliver problemer i forhold til de 10 personer – fx på slæbestedet.

Dette giver mulighed for, at fx en træner eller instruktør kan give instruktioner eller briefinger til grupper på 9 personer ad gangen (forudsat afstand på 2 meter) i land.

Der er også mulighed for klargøring og søsætning af klubbåde, så længe 2-meterbegrænsningen og 10 personers påbuddet overholdes.

Vær opmærksom på, at nogle havne kan have særlige restriktioner, retningslinjer eller krav.

Mulige udendørs aktiviteter – på vandet

Dansk Sejlunion vurderer, at følgende aktiviteter kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer – på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 2 meter til andre:

  • Sejlads, træning eller undervisning for erfarne sejlere i Optimistjoller, andre enmandsjoller, SUP, windsurfere samt tomandsjoller (med fast makker) og kølbåde med to personer (med fast makker) eller familier
  • Mini-konkurrencer i klubregi for små grupper af joller, windsurfere eller kølbåde (1-2 personer eller familier). Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc.
  • Prøver i fx speedbåd eller duelighed for én elev plus censor ad gangen. (Vi udsender anbefalinger til landets censorer om særlige forholdsregler)

Forholdsregler for trænere og instruktører

Anbefalingen om 2 meters afstand er en udfordring for trænere eller andre hjælpere i forhold til fx kæntrede joller eller overbordfaldne sejlere. Derfor anbefales det, at der kun sejles, når forholdene med sikkerhed er gode nok til, at det med overvejende sandsynlighed kan forventes, at man ikke behøver at gå til assistance.

Tilsvarende anbefales det, at nybegyndere eller urutinerede sejlere, der normalt må forventes at få trænerassistance, ikke sejler.

Det anbefales også, at instruktioner gives med god afstand og fx med i aftalte lydsignaler, håndsignaler, flag eller andet.

Den enkelte sejler og bådejer

Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx om ikke at være tæt sammen med nogen, der ikke er fra samme husstand, og at holde afstand, når man mødes. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.

På den baggrund har Dansk Sejlunion følgende opfordringer og anbefalinger til sejlere:

  • Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte
  • Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere en 10 personer – hverken på land eller på vandet.
  • Enmandsjoller, SUP og windsurfere kan sejle.
  • Tomandsjoller kan sejle med familiemedlemmer eller med fast makker.
  • Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer – eller på tomandshånd med fast makker.

Regeringen henstiller også til, at der ikke foretages rejser til udlandet. Det gælder også sejlads til fx Sverige og Tyskland.

Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere.

Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.

Sejlere og sejlerfamilier bør bakke op om de retningslinjer, der gælder for de danske sejlklubber.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial