Sidste år har SSS lavet en brugerundersøgelse bl.a. angående emnet delebåd. Til at komme videre med sagen vil vi nu gerne indsamle infomationer om hvem der kunne være interesseret i en delebådsordning. Der findes ja naturligvis 2 grupper – den ene gruppe af bådejere og den gruppe, som gerne vil have en andel i en delebåd.

En ny sejlsæson står foran døren og både skal i vandet. Hvis du er interesseret send venligst en mail til Markus Plank.

Brugerundersøgelse SSS – 04 / 2016

Sejlklubbens bestyrelse udsendte et spørgeskema (en brugerundersøgelse) om følgende emner:

  • Delebåd
  • Gastepladser
  • Mandagssejlads

Undersøgelsen skulle hjælpe bestyrelsen med at rette fokus på brugernes ønsker – uden dog at stille i udsigt, at ønsker ville blive opfyldt.

Der var 5 spørgsmål og Brugerundersøgelsen har været tilgængelig i mellem den 20. marts. og den 1. april. Vi har modtaget besvarelser fra i alt 69 medlemmer/SSS-husstande – et flot resultat !

Her kan man se, hvordan holdningerne er !

LOGO SSS

 

Bestyrelsen vil behandle alle svarene og mere følger her på siden 🙂

Derudover er følgende ønsker og kommentarer kommet frem:

  • Tørdragt/våddragt/veste etc BYTTEBØRS
  • At der ikke bliver lejet pladser ud tæt på indsejlingen i havnen. Rygtet går at efter den gamle kutter forsvandt, er pladsen lejet ud igen. Os der sejler uden motor har det svært med vind i NØ .
  • Jeg syntes at sejlklubben bør mobilisere Ynglingene alternativt anskaffe endnu en skolebåd for at tilgodese alle dem uden egen båd
  • Det er rigtig godt hvis sejlklubben kunne have en formidler der kan have forbindelse til alle hjørne i sejlklubbe og netop forbinde os endnu mere. Det kan forældre til optimister der vil ud at sele eller smakker der mangler gaster. Havnefogden der har brug for hjælporganisation meget mere. Man kan ikke være i alle miljøer og så kan de opfattes som lukkede uden at de er det. Men en formidler kan være med til at bygge bro.
  • Jeg har svaret JA til de 4 første, da jeg mener forstået på den måde at vidensdeling og fællesskab er vigtigt – og samtidig må den enkeltes frie bevægelighed have plads. Vigtigt og godt at promovere lån og leje af skolebåden. Det er en fed båd og en rigtig god mulighed for at flere kan komme på vandet.
  • Vilkår for medlemmer med bopæl i andre kommuner!
  • Kunne sejlklubben ikke stå for at formidle enkelte ture for klubbens medlemmer ( turbåde, motorbåde) f.eks til Hven og /eller svenskekysten
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial