Betingelser for lån af klubhus

Alle medlemmer over 25 år, der har betalt kontingent/brugergebyr i mindst et år forud for låneaftalen, kan efter forudgående aftale med klubhusets administrator låne klubhuset til private arrangementer i perioden 1. november til 31. marts. Sejlklubben’s, Fiskerlauget’s og Fonden Snekkersten Havn’s arrangementer går forud for ethvert privat arrangement.

For at låne klubhuset skal der udfyldes en ansøgningsformular på hjemmesiden – denne ansøgning sendes automatisk via hjemmesiden til bookingchefen. Ansøgning kan dog tidligst sendes et år før datoen for lånet. For klubhusets anvendelse føres en kalender på klubbens hjemmeside. Kun bookingchefen kan notere/reservere arrangementer i kalenderen.

Når klubhuset udlånes til private arrangementer modtager ansøgeren en faktura fra Havneservice som bekræftelse på aftalen. Seneste indbetaling er 14 dage før lånedatoen.

I helt særlige tilfælde er klubhusudvalget berettiget til at annullere et udlån, såfremt det tjener den almene interesse blandt foreningerne på havnen. En annullation skal meddeles senest 4 måneder før lånedagen. I sådanne tilfælde tilbagebetales det erlagte gebyr for lån af klubhuset. Sejlklubben hæfter ikke for udgifter eller tab af nogen art, som låneren måtte lide i den forbindelse.

Lån af klubhus omfatter følgende rum i klubhuset: entré, salen, hele køkkenet, mellemgangen og de to toiletter. Låneren kan endvidere bruge det køleskab, der står i pigernes omklædningsrum; men må acceptere at omklædningsrummet kan være i brug i låneperioden. Låneren må acceptere, at andre brugere i låneperioden har adgang til klubhuset via den anden indgangsdør til gang, de to omklædningsrum og jolleskuret.

Lånere i weekenden (fredag, lørdag og søndag) og helligdage kan bruge de lånte lokaler fra kl. 11:00. Klubhuset skal afleveres ryddet og i rengjort stand næste dag senest kl. 11:00. Lånet omfatter alt inventar i køkkenet og alt service. Dog skal viskestykker, håndklæder og lignende selv medbringes. Brug af klubhusets vaskemaskine indgår ikke i låneaftalen.

Lånere på hverdage kan bruge de lånte lokaler i normalt 12 timer og tidspunkter kan aftales individuelt med bookingchefen (samme pris uanset antal timer).

For evt. anvendelse af elektriske varmekanoner på terrassen, betales et særskilt forbrugsgebyr efter aftale med klubhusadministratoren.

Brugeren skal være til stede under hele arrangementet, og må kun benytte klubhuset til egne og nærmeste families arrangementer (ægtefælle/partner og børn under 26 år). Brugeren må ikke låne klubhuset til tredjemand eller benytte det til tredjemands arrangementer.

Der skal udvises størst mulig omsorg for lokaler, installationer, inventar og service.

Undgå støjende adfærd på havnen og vis hensyn til havnens installationer, gæstende sejlere og genboer. Musik skal ophøre senest kl. 02:00.

Medlemmer af bestyrelsen og klubhusudvalget kan afbryde ethvert arrangement, såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes. Brugeren er således forpligtet til at efterkomme anvisninger og påbud.

Brugeren hæfter for eventuelle skader på klubhus, inventar og omgivelser.

Hvis du i forbindelse med arrangementet har lånt nøgle, skal denne afleveres tilbage umiddelbart efter endt brug.

Ovenstående betingelser er ubetinget gældende, medmindre brugeren har truffet særlig og anden skriftlig aftale med klubhusadministratoren.  Ordensreglerne for brug af klubhus skal ubetinget overholdes, og ved overtrædelse bortfalder retten til fremtidig lån.

Snekkersten Skotterup Sejlklub

Bestyrelsen

2023 takst for lån incl. køkkenfaciliteter er

Weekend  (fredag kl. 11 til lørdag kl. 11 / lørdag kl. 11 til søndag kl. 11)
Pris fra 1. november til 31. marts kr. 2.480,- excl. rengøring (kr. 500,-) for medlemmer.

Pris fra 1. april til 31. oktober kr. 3.480,- excl. rengøring (kr. 500,-) for medlemmer.

Pris fra Mandag til torsdag kr. 1.100,- excl. rengøring (kr. 500,-) hele året.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial