Dette er en ansøgningsformular for lån af én af klubbens skolebåde.

Når skolebådene ikke bruges til undervisning kan sejlklubbens medlemmer låne en skolebåd, hvis låneren har gennemført sejlerskolens 2-årige praktiske sejlads og har duelighedsbevis, eller på anden vis har opnået stor erfaring i at sejle en sejlbåd.

Når båden lånes skal den tilbageleveres på sin plads i havnen inden for de aftalte tidsfrister og i samme stand som den lånes. Den skal være rengjort og ryddet op. Er der sket skader under udlånet skal Sejlerskolen straks orienteres herom gennem personlig kontakt til ledelsen af sejlerskolen eller gennem mail til sejlerskolen@sssejlklub.dk.

Her kan du se hvad det koster at låne en skolebåd.

Karl Johan Andersen

Leder af sejlerskolen

 

Alle felter skal udfyldes!

SEND

x